Vítejte na mém webu

Zdravím všechny návštěvníky na mém blogu, který se jmenuje Prehistoric World. Zajímám se o pravěk a tímto blogem bych chtěl odkrýt tajemství pradávných tvorů ukrytých mliony let pod povrchem Země. Ač jsou tito tvorové dávno mrtví, kdyby jsme se prošli nočním muzeem, možná by se nám podařilo alepsoň na krátkou chvíli slyšet ozvěny minulosti. Pokud se nám toto podaří, tak jsme o krok blíže k poznání tajemství pravěku. Pamtujte však na tuto moudrou větu:

Minulost není mrtvá, dokonce ještě neskončila.

Wiliam Faulkner (1897-1962)

Chci tímto říct, že pravěk není mrtvý a jeho dávné obyvatele můžeme oživit pouhou myšlenkou na to, že jsme nezapoměli na ně, na ty které pohltil čas.

 

Upozornění návštěvníkům

Vážení návštěvníci, na tomto webu je možné kopírovat fotky živočichů a rostlin, ale nikoli text.

Novinky

01.07.2015 18:07

Mezinárodní tým paleontologů 23. června popsali kosterní elementy nalezené v roce 1930 v Jižní Africe u města Zastron, 30 km západně od lesothských hranic. Jednalo se o anchisauridního sauropodiforma z nejspodnější jury, žil před asi 200 miliony let. 

Název tohoto dinosaura je Sefapanosaurus zastronensis. Sefapnosauři s příbuzenskými s aardonyxem patřili k středně velkým býložravcům.

"Tito středně velcí dinosauři jsou příbuzní transkontinentálních sauropodomorfů z Argentiny a říkají nám, jak předci sauropodů diverzifikovali," řekl dr. Alejandro Otero z COICET v La Plata v Argentině a Univerzity v Witwatersrand v Johannesburgu a hlavní autor studie publikované v Zoologické cesty v Linnaeanove společnosti. "Sefapanosaurus zastronensis pomáhá určovat přechod mezi prvními sauropodomorfy a sauropody," dodal.

27.06.2015 09:56

Do začátku tohoto týdne byli nejstarší pantestudijní (příbuzní želv) plazi Eunotosaurus (260 mil. l.) a Odontochelys (220 mil. l.). Mezi těmito plazi však byla velká časová mezera. Na záčátku tohoto týdne byl však popsán holotyp nalezený v roce 2006 ve formaci Erfurt v pískovci v okolí městečka Vellberg. Paleontologové Rainer Schoch a Hans-Dieter Sues totiž popsali nový druh pantestudinata: Pappochelys rosinae.

"Záhadný vývoj želv v období permu a triasu byla záhada evoluční biologie. Pappochelys je však v mnoha rysech podobná dnešním želvám," tak se pro nález vyslovil Dieter Sues. Tito plazi se pohybovali více na souši a zjevově se paravděpodobně podobali hateriím, ale příležitostně se pohybovali ve vodě a mohli tam hledat měkkýše či červy. S plaváním jim pravděpodobně pomáhal dlouhý ocas a také plastron (spodní část želvího krunýře). Tyto teplé vody tropických lesů jižního Německa byly domovem několika desítek dalších plazů.

 

Zdroj: http://www.sci-news.com/paleontology/science-pappochelys-turtle-ancestor-germany-02952.html

14.06.2015 20:29

...Aneb výměna fauny zde nebyla tak častá

Původně se vědci domívali, že mezi americkým a asijským subkontinentem docházelo k častým výměnám fauny. Vycházeli z předpokladu, že se na obou místech nacházeli příbuzní či stejní živočichové a tak byli vědci dostatečně předsvědčení. Jedním z údajných důkazů byl např. Tyrannosaurus a Tarbosaurus. Tito dravci si byli natolik podobní, že je považovali za stejný rod. V nedávné době byla ale tato teorie vyvrácena.

Rozpoložení kontinentů před asi 90 miliony let.

Ačkoli vznikli tyranosauridi, ceratopsidi a snad i oviraptorosauři a hadrosauři v Asii, dostali se přes pevninský most pravděpodobně jen jednou do Severní Ameriky. Nový výzkum by poukazoval na to, že to bylo v době před asi 95-90 miliony let v rané pozdní křídě.

Až na severoamerickém subkontinentu se tito většinou menší neptačí dinosauři vyvíjeli ve větší druhy (s vyjímkou oviraptorosaurů a některých tyranosauridů, jež se jejich největší zástupci vyvinuli v Asii). Po zmizení pevninského mostu se fauna vyvíjela na obou světadílech odděleně.

Most se ale vytvořil patrně ještě jednou. Někteří asijští zástupci výše zmíněných čeledí se totiž museli dostat do Asie ze Severní Ameriky, odkud známe jejich nejbližší evoluční příbuzné. Příkaldem je Sinoceratops zhuchengensis, centrosaurinní (větev ceratopsidů, jež se podle dostupných nálezů objevila v Americe) ceratopsid a jediný velký ceratopsid z celé Asie. Dalším podobným příkladem je známý hadrosaurid Saurolophus. Jeho 2 druhy žily v Mongolsku a Kanadě.

<< 51 | 52 | 53 | 54 | 55 >>

Zeptejte se na vše

Nevšední pohled na dinosaury

17.05.2019 18:15
Zcela poslední část projektu Poslední souvrství se zaměří na poslední kontinent, který ještě nebyl...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Malíři

01.10.2018 15:25
Britský vertebrátní paleontolog, paleoartista a také autor mnoha odborných publikací Mark Witton...
1 | 2 | 3 >>

Knížky na dlouhé chvíle

26.06.2019 14:45
Po delší době se opět vracíme do rubriky se zamřením na odbornou i neodbornou literaturu, tentokrát...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ve stopách geologie - Souvrství za souvrstvím

21.08.2019 11:07
Jakožto v nové rubrice, souvrství Drzewica není od hranic našeho státu není nijak zvlášť vzdálené,...

Základy systematiky - Bezobratlí

17.07.2017 07:49
Jako druhou skupinu prehistorických členovců, která je jednou z těch důležitějších, si představíme...
1 | 2 >>

Anketa

Líbí se Ti tento web ?

Ano (143)
Ne (12)

Celkový počet hlasů: 155

Budoucí projekty/Oznámení o změnách

-  Ve fázi příprav bude otevřena revizovaná strana stejnojmené sekce Příběhy ztracené v čase, která bude plně v provozu v zatím neurčeném termínu, do té doby jde pouze o stránku s omezeným obsahem

- Probíhá příprava na otevření nové rubriky, jejíž tématem budou osobnosti paleontologie a geologie, 5.8.2019

Anketa

Měl bych přidávat články častěji

Ne (0)

Celkový počet hlasů: 120

Anketa výše bude trvat do 1.10.2019

Živočichové kambria

25.03.2019 16:16
Původ současných obratlovců sahá pravděpodobně až do doby krátce po počátku kambria. Známe několik...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové ordoviku

04.03.2019 22:21
Trilobiti jsou skupinou členovců s neuvěřitelně velkou variabilitou, co se týče tvaru a velikosti...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové siluru

28.02.2019 11:02
Silur nabízel množství nebezpečných predátorů, kterými se mělké mořské vody doslova hemžily, i mezi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové devonu

19.02.2019 17:47
Zvláštními rybami se devon jen hemžil, období ryb dostálo svého názvu už jen ohromnou variabilitou...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové karbonu

06.05.2019 19:31
Specializace prvních velkých plazů k býložravému způsobu života byla téměř stejně rychlá, jako...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové permu

05.01.2019 20:43
Jistě by bylo zajímavé sledovat, kam by se vyvíjela permská fauna, kdyby ji nezasáhlo velké...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové triasu

29.08.2019 21:25
Po přechodu některých obratlovců na pevninu začala další úžasná etapa evolučního vývoje, kdy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové jury

04.08.2019 22:04
Druhorní moře lákalo množství živočišných skupin se suchozemskými předky už od spodního triasu,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové křídy

29.04.2019 16:02
Existence různě velkých zástupců ohromující skupiny pterosaurů, létavých plazů s vysokým stupněm...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zvířata paleocénu

27.08.2017 17:20
Uintateria byla velkými rohatými býložravci pozdního paleocénu až středního eocénu s dlouhými...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové eocénu

04.01.2019 21:38
Po vyhynutí neptačích dinosaurů na konci křídového období měli savci velkou šanci se rozvíjet a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové oligocénu

17.07.2017 20:22
Austrálie i v dnešní době oplývá množstvím aborižinských mýtů, přitom některé mají dozajista reálný...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové miocénu

09.04.2019 20:31
Kytovci jsou jako skupina savců velice zajímaví, už jen proto, že mezi nimi jsou obrovští mořští...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové pliocénu

14.01.2019 18:16
Až na zvláštní počátky v evoluci koní můžeme říct, že se jejich vzhled v průběhu paleogénu a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové pleistocénu

07.07.2019 18:45
O patrně těch nejikoničtějších tvorech doby ledové jsme na blogu ještě nepojednávali, mamuti...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Živočichové holocénu

17.08.2017 19:52
Celý australský kontinent zažil před zhruba 40 000 lety první příchod člověka na tuto pevninu, kdy...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz