Adelobasileus

23.11.2018 16:57

Paleontologie byla původně přesvědčena, že se první malí savci vyvíjeli snad ke konci triasu někde ve Starém světě, do konce osmdesátých let byly známy jejich nejstarší fosílie ze sedimentů Jižní Afriky (Megazostrodon nebo Erythrotherium), Číny (Hadrocodium, Sinoconodon) a také Walesu (Morganucodon) převážně z doby pozdního triasu až spodní jury. Vědce proto překvapil objev ani ne dva centimetry dlouhé lebky v západním Texasu v roce 1989, protože nepochybně patřila savci nebo jemu blízce příbuznému tvoru, a ještě zajímavější bylo její stáří, které dosahovalo úctyhodných 225-220 milionů let. Malé stvoření nazvané Adelobasileus cromptoni se pohybovalo po svrchotriasových lesích a semiaridních prostředích pod nohama dinosaurů, respektive těch, kteří byli aktivní i za noci. Pro teropody jako byli Camposaurus a Chindesaurus byl lákavou potravou, ve své podstatě ale nebyl nijak výrazně nápadný. Zaživa nejspíš připomínal malou myš nebo krysu, dalo by se předpokládat, že měl také hmatové vousky na čenichu a řídil se jimi při oreintaci v jeho norách. Taktéž je oprávněný názor, že měl velmi dobrý sluch, který s hmatem a čichem byly jeho hlavní smysly. Malé tělo adelobasilea bylo dlouhé zhruba 5-10 cm, jeho tělesné rozměry se vyvozují z jeho nejbližších příbuzných a tedy primitivních savců. Také snášel vejce, tento primitivní živočich tak byl přímo na rozcestí mezi savci a jejich savcotvárnými předky. Kladistické analýzy ho řadí do skupiny "nepravých savců" (Mammaliaformes), která sdružuje jeho a všechny další pravěké savce i s dnešními druhy. Jeho potrava se, stejně jako vzhled, příliš nelišila od dnešních krys nebo rejsků, požíral hlavně hmyz a menší živočichy, nepohrdl ale i kořínky nebo hlízami.

Pro pochopení evoluce savců je Adelobasileus něco jako potřebný klíč. Představuje totiž nejstaršího dosud objeveného savce, který kupříkladu časově překonává dříve uznávané savčí předky triteledontidy o zhruba 5-10 milionů let. Utváření jeho lebky, středního ucha a některých dalších znaků jasně ukazuje, že tento tvor je tzv. transitní formou, tedy přechodným článkem mezi synapsidy a savci. Je také společným předkem všech primitivních i moderních savců, po 220 milionech let jeho linie dovedla až k lidem.

Naleziště: západní Texas, souvrství Tecovas        Biotop: Nory a semiaridní oblasti

Druh: A. cromptoni                                           Váha: pouze několik gramů

Strava: Hlízy, kořínky, bezobratlí, červi                Význam: "Temný král" díky linii vedoucí k savcům a noční aktivitě

Doba: stupeň Carnian, před 225-220 mil. l.           Sok: Větší masožraví živočichové

Délka: lebka 1,7 cm, tělo celkově zhruba 5-10 cm Zařazení: Cynodontia, Chiniquodontoidea,

Popsán: Lucas a Hunt, 1990                               Prozostrodontia, Mammaliaformes

Výška: zanedbatelná, v řádu milimetrů                 Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz