Adelpharctos

14.10.2016 20:56

Hemicyoni byli podčeledí medvědů podobní psům a vlkům, kteří se vyskytovali od začátku oligocénu do konce miocénu. Hlavní rozkvět této skupiny nastal v období středního miocénu, kdy se v severní americe a asii objevilo nejvíce zástupců. Jedním z nejstarších, ba dokonce nejstarší, je psovi podobný Adelpharctos. Tento predátor se vyskytoval před 33 miliony let v oblasti dnešní francie, kde lovil hlavně kopytníky, ptáky a menší šelmy. Jeho čenich byl velice podobný psímu, došlapoval však podobně jako medvěd pouze na prsty. Byl to středně rychlý běžec, žil v menších skupinách, které se pohybovaly po lesostepích dnešní oblasti Pech Crabet ve Francii.

Nejbližší příbuzní těchto zvířat byli afričtí medvědi rodu Agriotherium, kteří však měli velmi podobnou stavbu těla jako dnešní medvědi.

Naleziště: Francie                                                 Prostředí: Lesostepi

Druh: A. mirus                                                      Váha: okolo 40-50 kg

Strava: Ptáci, kopytníci, šelmy                                 Význam: "Neznámý medvěd"

Doba: stupeň Chattian až Rupelian, před 33-28 mil. l. Sok: Větší masožravci

Délka: kolem 1-1,2 m                                              Zařazení: Carnivora, Caniformia, Ursidae,

Popsán: De Bonis, 1971                                          Hemicyonidae

Výška: kolem 60 cm                                               Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz