Adinotherium

27.06.2017 19:21


Někteří přílušníci čeledi Toxodontidae se poněkud odlišovali od ostatních zástupců své čeledi, například Trigodon či Adinotherium se výrazně odlišovali svými růžky, které jim čněly z jejich širokých čel. Adinotherium bylo živočichem, který se živil při zemi rostoucími rostlinami, kterých před zhruba 14 miliony let byly argentinské a čilské travnaté oblasti plné. Výška tohoto zvířete nepřesáhla 1 m, takže se dá s nadsázkou říci, že se jednalo o jakousi třetihorní jihoamerickou obdobu prasat. Tento živočich měl také silné zuby, které by se také hodily k vyrývání kořenů a hlíz ze země. Pomáhaly mu také tupé kopytovité drápy na předních i zadních končetinách. Malé podsadité tělo adinoteria mu nedovolovalo rychlejší běh na dlouhou vzdálenost, takže hlavní ochranou před predátory byla pravděpodobně schopnost uštědřovat tvrdé rány hlavou a předními tlapami. Existuje také možnost, že se tento tvor uměl vztyčit na zadní. Hlavním obranným mechanismem tohoto zvířete však byl jeho charakteristický znak a sice roh, jež mu čněl z čela. Tento roh byl z keratinu, čili víme o něm pouze z morfologického utváření lebky. Častěji byl používán samci při rituálních soubojích o samice, dosud si však nejsme zcela jisti, zda se jednalo o pouze symbolické "hraní na většího" či skutečné souboje.

Vědci si nejsou jisti, zda se Adinotherium združovalo do menších stád, která se v době pozdního miocénu potulovala po jihoamerických pampách. Tento tvor byl totiž velmi zranitelný hlavně v oblasti krku, týlu a hřbetu, kam útočila většina tehdejších predátorů (vrcholovými dravci tu však hlavně byli forusracidi jako Kelenken guillermoi). Kažodopádně bylo adinotherium velice úspěšným rodem, svědčí o tom velké množství druhů (typ. druh Adinotherium ovinum a dalších pět různých) které se vyskytly v období zhruba 5,9 milionů let.

Naleziště: Argentina, Chile                                                                                          Prostředí: Pampy, lesostepi

Druhy: A. ovinum (typ.), A. ferum, A. karaikense, A. nitidum, A. robustum, A. splendidum Váha: 120 kg

Strava: Trávy, hlízy, kořínky, nízko rostoucí vegetace                                                     Význam: "Mírumilovné zvíře" podle stavby těla

Doba: stupeň Langhian až Serravalian, před 17,5-11,5 mil. l.                                          Sok: Forusracidi, vačnatci

Délka: 1,5 m                                                                                                             Zařazení: Mammalia, Notoungulata, Toxodontidae,

Popsán: Amenghino, 1887                                                                                          Nesodontinae

Výška: 80-100 cm                                                                                                      Synonyma: Phobereotherium, Noadinotherium

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz