Ara spixův

24.08.2016 13:10


S příchodem kolonialistů do střední a jižní ameriky, afriky či jihovýchodní asie zmizela spousta přirozených druhů, některé z nich v přírodě zcela vyhynuli. Naštěstí mezi podobné ara spixův nepatří. Tento překrásný papoušek se vyskytoval ještě v roce 2000 ve státě Bahía v Brazílii. Poslední samec však pravděpodobně uhynul a další už nebyli spatřeni. Dodnes je však v záchranných centrech arové umístěni, je známo, že v ilegálním zajetí je zhruba 70 papoušků. Ostatní v zajetí chovaní byli získáni nelegálně. Dorůstá délky kolem 55 cm, rozpětí zhruba 75 cm. Živí se semeny, drobným hmyzem a plody. Tři volně poletující ptáky stihl odchyt mezi roky 1987-1988. Žil takovým způsobem života, že lezl po větvích, hledal potravu a poletoval mezi stromy tropického deštného pralesa. Tento ptáček má krásné modré zbarvení a šedivou hlavu.

K vyhynutí tohoto papouška v přírodě přispělo hlavně kácení tropických lesů, které mu poskytovaly potřebné zdroje potravy a také nelegální odchyt.

Ara spixův se také nazývá ara škraboškový podle toho že jeho hlava je šedivá a ne modrá jako zbytek těla.


Odleť ptáčku

Když byl v roce 1819 prvními osadníky objeven ara spixův, v údolí Sao Francisco v severovýchodní brazílii, v tamnějším pralese poletovalo kolem 180 ptáků. Kácení deštného pralesa ovšem značně zredukovalo populaci. V polovině 70. let už zbývalo posledních 60 ptáků, ale chráněn zákonem stále nebyl, malá populace měla spíš opačný efekt. Lidé chtěli poslední jedince ohroženého papouška do zajetí. Nakonec už v roce 1987 poletovalo v brazílii pouze pětičlenné hejno. Pak už byla situace fatální a vzala ji do svých rukou Mezinárodní rada pro záchrannu ptactva. Do brazilské oblasti Catinga se vydala expedice vedená Paulem Rothem. Také se ptal osadníků, co hlavně zapříčiňuje vymírání arů a ti mu sdělili, že kromě pytláků a dalších lidí jsou to také africké včely, které měly zabíjet hnízdící samice. Roth odchytl jen 3 ptáky, sameček a jeho družka byli stále na svobodě. Když ji ulovili pytláci, tak si našel jinou v hejnu arů marakánů. Po roku 2000 už nebyl v oblasti žádný další spatřen.

Vědci také připravují navrácení několika jedinců zpět do jejich domoviny. Pokud se tento projekt vydaří, tak už nebude řazen mezi druhy v přírodě vyhynulé.


Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz