Arthropoda - Chelicerata - Arachnida - Uraraneida

17.07.2017 07:49

Jako druhou skupinu prehistorických členovců, která je jednou z těch důležitějších, si představíme skupinu Uraraneida čili "protopavouci". Tato skupina pouze o dvou (klasicky řazených) rodech patří do skupiny pavoukovců a přesněji do kladu Tetrapulmonata. Patří tedy do řádu arachnidů, kam patří i dnešní druhy pavouků a podle paleontologů jsou právě uraraneidi vedlejší vývojovou linií dnešní skupiny tetrapulmonatů, kteří s prvními pavouky sdílí svého nejstrašího předka, který se objevil patrně v nejstarším devonu.

Tělesná stavba uraraneidů se v mnohém podobala moderním pavoukům. Měli osm nohou, které byly článkované a pokryté hmatovými chloupky. Tyto velmi citlivé receptory pomáhaly určit blížící se nebezpečí či kořist. Měli dva páry oči, které byly posazeny na přední straně tělíčka přímo nad chelicery a kusadly. Není známo, jestli měli uraraneidi jed či ne, každopádně jejich lovecká taktika spočívala v usmrcení oběti silnými chelicery. Zadní polovina těla však nebyla tak výrazně oddělena jako u dnešních pavouků, byla článkovitá s menší přívěskem, který připomínal ocásek. Každopádně i tato skupina měla snovací bradavky.

Dnes celá skupina uraraneidů čítá pouze dva platné rody, Attercopus a Permarachne. Tito dva mají navíc velké časové rozpětí, první jmenovaný je starý zhruba 393 milionů let, zatímco druhý má stáří jen něco okolo 252 milionů let. Jejich znaky jsou si však velmi podobné, ale tato trhlina (v odborné terminologii jsou nazývané lacuna) nezůstala nepovšimnuta, jelikož roku 2016 byl popsán nový druh pavoukovce z pozdního karbonu jako Idmonarachne brasieri. Podle některých vědců má tento členovec vazby právě na uraraneidy, ale chybí mu některé charakteristické znaky. Kupříkladu mu chybí onen "ocásek", který vlastní oba dva platní zástupci skupiny.

Historie této skupiny není až tak dlouhá, jak bychom si mohli myslet, jelikož původní fosilní zástupci rodu Attercopus byli nalezeni až roku 1987 ve oblasti Gilboa ve státě New York. Tehdy však byli nesprávně určeni jako Gelasinotarbus (?) fimbriunguis, až roku 1991 se na základě přezkoumání fosilních snovacích bradavek přehodnotilo zařazení a byl stanoven nový rod Attercopus. Předpokládalo se, že se jedná buď o velice bazálního zástupce pavouků či jejich blízkého příbuzného. Až když byl z oblasti Permu v Rusku popsán roku 2005 rod Permarachne, lepší prozkoumání jedinců odhalilo jejich blízkou vývjovou vazbu na pavouky. Skupina Uraraneida jako taková však vznikla až roku 2008 po reogarnizaci fylogenezí pavoukovců.

Rozšíření - paleogeografie skupiny: USA, Rusko (možná i Francie)

Nejznámější rody: - (ve vědecké sféře Attercopus)

Obvyklá potrava: Hmyz, menší členovci

Doba: stupeň Eifelian až Changsingian, před 393-252 miliony let

Obvyklé rozměry: délka do 15 cm, výška a váha zanedbatelná

Popis skupiny - Uvedení v platnost: Selder a Shear, 2008

Prostředí: Bahnité pralesy a porosty, koruny stromů, keřovité rostliny

Význam: ?

Přirození nepřátelé, predátoři: Obojživelníci a plazi

Zařazení: Arthropoda, Chelicerata, Arachnida, Tetrapulomonata, Uraraneida

Synonyma skupiny: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz