Birgerbohlinia

30.03.2016 18:17


V třetihorní paleontologii představuje pojem žirafa něco širšího než dlouhokrkého býložravého kopytníka, ale představuje i vyhynulé losí formy, kterými je například Sivatherium či zvířata jako Honanotherium, které představují formy podobné současným. Birgerbohlinia je naneštěstí velice nezmáným druhem žirafy, vypadala jako malý jelen a jedinné, co jsem vlastně zjistil je, že nejspíš žila v době pozdního eocénu před 35 miliony let v dnešním Středomoří, pravděpodobně v Řecku a Egyptě. Byl to býložravec, který se živil listy nízkých keřů. Nebyl pravděpodobně hbitým běžcem, jeho tělesná stavba mu to nedovolila.

Ač je tento druh špatně znám, byl popsán předním španělským paleontologem a expertem na savčí fosílie Crusafontem Pairém na počest Birgera Bohlina, experta a fosilní žirafy.

Představuje nejspíše nejstarší vůbec známou žirafu a je blízce příbuzná moderním okapi.

Naleziště: Řecko                                   Prostředí: Lesy 

Druh: Nezjištěn                                    Váha: 78-105 kg

Strava: Listy, plody                               Význam: "Birger Bohlinova" podle vědce 

Doba: stupeň Priabonian, před 35 mil. l. Sok: Masožravá zvířata

Délka: kolem 1,9 m                              Zařazení: Mammalia, Artiodactyla, Giraffoidea,

Popsána: Pairó a Villalta, 1951               Giraffidae

Výška: 120-130 cm                              Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz