Chilecebus

21.09.2017 17:14


Ať to zní jakkoli podivně, tak se ploskonosé opice neboli opice Nového světa se pravděpodobně dostaly do jižní ameriky na plouvoucích ostrůvcích trav, kde se jejich evoluce odchýlila od těch ve Starém světě. Jejich významější rozšíření se datuje od raného miocénu a jednou z prvních takových opic byl Chilecebus. Tento malý primát obýval koruny subtropických stromů v dnešním souvství Abanico, které se nachází ve střední části dnešní Čile na úpatí And. Dříve zde však byl bujný subtropický prales stoupající do vyšších nadmořských výšek nabízející útočiště pro mnohé druhy zdejších savců. Kromě těchto opic to byli i notoungulátní savci či netopýři. Chápavé přední končetiny čileceba mu dovolovaly se dobývat do hmyzích hnízd a chodbiček pro jejich larvy či dělnice. Zároveň však dozajista požíral i plody a menší obratlovce jako žáby či ještěrky, všechnu tuto potravu dokonale rozmělnily kónické zuby v jeho čelistech. Jeho binokulární vidění a dobrý sluch, v kombinaci s jeho svalnatým a hbitým tělem a chápavým ocasem, který tvořil "pátou nohu", tvořily skvělý stroj pro pohyb ve větvích. Dokázal účinně skákat pravděpodobně i ze značných vzdáleností z větve na větev, ale zároveň to byla skvělá ochrana před predátory.

Je pravděpodobné, že Chilecebus vytvářel podobně hierarchicky rozpoložená společenství jako jeho dnešní příbuzní, kterým je například i známý kotul veverovitý (Samiri sciureus), ale pravděpodobně byla o něco málo primitvinější.

Naleziště: Čile                                                              Prostředí: Subtropické vysokohorské lesy

Druh: C. carrascoensis                                                  Váha: zhruba 1-1,5 kg

Strava: Hmyz, plody, vejce, malí obratlovci                      Význam: "Čilská malpa" podle příbuznosti a naleziště

Doba: stupeň Aquitanian až Burdigalian, před 21-17 mil. l. Sok: Dravci (ptáci), vačnatí predátoři

Délka: okolo 20-35 cm                                                   Zařazení: Primates, Haplorhini, Platyrrhini, 

Popsán: Flynn, Wyss, Charrier a Swisher, 1995                Cebidae

Výška: zhruba 10 cm                                                     Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz