Co nám zbylo z troodona? - Když obstál Stenonychosaurus

27.03.2019 14:35

Po dobu téměř celého dvacátého století byl jeden zvláštní, pravděpodobně omnivorní, teropodní dinosaurus rodu Troodon často označován za jednoho z vůbec nejinteligentnějších a rozhodně nejzajímavějších živočichů své doby. Ačkoliv mezi vědeckou veřejností ze začátku nebyl příliš dobře známý, některé nové pozůstatky ze dvacátých a třicátých let minulého století ukázaly, o jakého tvora skutečně šlo.

Troodon byl od konce osmdesátých let až do druhé poloviny první dekády druhého tisíciletí vnímán jako dobře známý a velmi rozšířený teropod, který se vyskytoval po celé Severní Americe od doby před asi 77 miliony let do doby samotného konce druhohor před 66 miliony let. Za dobu téměř dvou století od vědeckého popisu roku 1856 už vědci dokázali nasbírat dost diagnostického materiálu na určení veškerých charakteristik týkajících se jeho anatomie a ekologie. Jenže již od roku 2011 se objevovaly publikace a studie, které ukazovaly příslušnost některého materiálu tohoto rodu k některým dříve popsaným druhům malých až středně velkých teropodů. Jak se to tedy s různými exempláři tohoto rodu má dnes?

Rekonstrukce asi dva až tři metry dlouhého teropoda rodu Pectinodon ze svrchní křídy a dříve řazeného do rodu Troodon. Pozadí této rekonstrukce odkazuje na novelu Primeval: Velké vymírání, kde se skupina těchto dravců objevila ve svrchní křídě ještě pod starším označením Troodon. Kredit: Ligma Balz, převzato z Deviantart

Již ke konci 80. let minulého století se někteří paleontologové začali domívat, že vlastně nebyl pouze jeden druh rodu Troodon, někteří byli toho názoru, že existovaly dva nebo dokonce tři samostatné druhy s velkým časovým rozpětím asi deseti až jedenácti milionů let. Roku 1990 publikoval kanadský paleontolog Phillip J. Curie s kolegy, že některé exempláře ze souvrství Hell Creek a Lance by mohly patřit novému druhu a také další značně nejisté fosilie z jihu Spojených států a Mexika by ve skutečnosti mohli být odlišní od typového druhu T. formosus. O rok později amatérský badatel a paleontolog George Olshevsky považoval a zahrnul pod rod Troodon druh Pectinodon bakkeri ze samého konce křídy, malého teropoda známého hlavně ze zubů a fragmentů kostí a dokonce i vaječných skořápek. Mnohými autory byl tento závěr akceptován, proto se donedávna mělo zato, že zdejší exempláře skutečně pod rod patří.

Daleko slavnější je ale příklad zvláštního a také nejspíš velmi inteligetního dravého dinosaura, který mezi troodony řazen po velmi dlouhou dobu a právě na něm byly demonstrovány představy o životě a také přibližné inteligenci tohoto tvora. Druh Stenonychosaurus inequalis byl popsán již roku 1932 americko-kanadským paleontologem Charlesem Mortramem Sternbergem (1885-1981) a to na základě fragmentárních fosilií končetin a ocasních obratlů ze souvrství Dinosaur Park v Albertě. Bylo mu jasné, že před ním leží pozůstatky malého a možná také dost mrštného dravce, jenže jejich nekompletní povaha mu nedovolila obsáhlý popis jeho životního stylu.

Později, v roce 1969, popsal kanadský paleontolog Dave Russell daleko hodnotnější a kompletnější kostru tohoto živočicha ze stejného souvrství, stal se daleko lépe známým a vědci docela přesně probádali i jeho rozměrnou mozkovnu. Doba začínající "dinosauří renesance" navíc přinesla i výzkum aspektů dinosauří etologie, mezi které patřila i velikost mozku a odvozené smysly. Obecně se donedávna tvrdilo, že Troodon byl rodem, na kterém byly na počátku osmdesátých let prováděny modely tzv. dinosauroidů, hypotetických inteligentních potomků neptačích dinosaurů, kdyby se nestalo velké vymírání na konci křídy. Nicméně tento "tradiční" názor je ale mylný, pravděpodobně se nejednalo o fosilie samotného troodona, ale daleko spíše šlo o stenonychosaura.

Při přezkoumávání a opětovnému výzkumu některých fosilií troodontidů ze svrchní křídy Severní Ameriky vědci učinili také ještě jeden zajímavý objev. Některé fosilie, které dříve patřily pod rody Stenonychosaurus a Troodon, totiž patřily naprosto novému rodu dravého teropoda. Jako Latenivenatrix byl vědecky popsán před dvěma lety. Kredit Fred Wierum, převzato z Devianart

Jak to tedy dnes vypadá s validitou pektinodona a stenonychosaura, a jak obstál samotný Troodon? Už podle nadpisu příspěvku je jasné, že příliš valně si na vědeckém poli nevede troodon, jelikož dnes určován a často označován jako dubijní rod malého teropoda ze svrchní křídy. Kromě toho, validitu obou výše zmíněných rodů potvrzují nezávislé výzkumy a studie publikované v letech 2008, 2011, 2013 a konečně 2017. V posledním jmenovaném roce byly navíc publikovány rovnou dvě popisné studie, které jednoznačně ukázaly rody Stenonychosaurus a také Latenivenatrix jako platné, přestože dříve se k nim připisovaný materiál řadil k troodonům.

Na druhou stranu ale nemusí být zklamaní ani příznivci "zraňujícího zubu", existují totiž poměrně kompletní pozůstatky některých zvláštních troodontidů s nejistým zařazením, kteří jsou troodonovi v mnozích znacích podobní a je tu velká pravděpodobnost, že k němu náleží.

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz