Ergilornis

28.02.2015 10:59

Ergilornis je pták z mongolského oligocénu. Velice se tito ptáci podobali dnešním jeřábům. je velice pravděpodobné, že tito ptáci hráli jasnými barvami. Patřili k řádu hrabavých ptáků (Gruiformes) jako slepice nebo dnešní jeřáby. Jeho čeleď Elgilornithidae ale patřila k velice primitvním zástupcům tohoto řádu. Mohl žít kolem jezer a močálů, které byly v těchto polopouštích časté, kvůli jeho dlouhým nohám. Svým uzkým zobákem mohl vytahovat červi, členovce a další bezobratlé. Krátkokřídlí se museli obávat dravců jako hyenodontů nebo condylartů. Zvlástě jednoho dravce, známého andrevsarcha. Lze předpokládat, že kladl vejce do hnízd z větviček a listí.

   
Naleziště: Mongolsko Druh: Nemá druh
Strava: Červi, brouci a další bezobratlí Doba: stupeň Rupelian až raný Chattian, před 33,9 až 26 mil. l.
Délka: asi 70 cm-1 m Popsán: Kozlova, 1960
Výška: asi 50-110 cm Prostředí: Polopouštní jezírka
Váha: kolem 5 kg Zařazení: Aves, Gruiformes,
Význam: nejspíš "Ergilornův pták" Ergilornithidae
Sok: Draví savci Synonyma: Žádná

 

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz