Giraffa jumae

07.06.2017 19:25


Některé dnešní druhy velkých savců mají velmi zajímavou a rozmanitou historii, v tomto ohledu se nejraději zabívám vývojem kytovců a žiraf. Vývoj těchto dlouhokrkých sudokopytníků jsem na blogu rozváděl již několikrát, ovšem nikdy jsem neprobíral největší fosilní žirafu, druh Giraffa jumae. Tento živočich je největším zástupcem sudokopytníků, co se týče výšky, protože hlava tohoto druhu se kývala přes 5,7 m nad zemí. Byla také velmi rozměrná, lebka na délku měřila okolo 1 m. Tento druh se podobal své dnešní příbuzné žirafě núbijské (Giraffa camelopardis camelopardis), ovšem byl více robustní v oblasti stavby končetin a obratlů. G. jumae se živila hlavně listy akácií a baobabů, ovšem ve vyšším stromovém patře, tudíž prakticky neměla svého potravního konkurenta. Při chůzi ji podpíraly dlouhé šlachovité nohy, které byly zakončeny kopyty s tukovými polštářky, pro lepší unesení váhy. Pravděpodobně byla také schopna rychlejšího klusu na menší vzdálenost.

Tento obří druh žirafy přežil až do období pozdního pleistocénu, ovšem příčiny jejího vyhynutí jsou nejasné. Každopádně zásadním faktorem byla pravděpodobně lovecká aktivita člověka, nejspíše ale také změna klimatu. Byl také současníkem jiných archaických typů žiraf, například rodu Sivatherium.


Leakeyho žirafa

Tento druh žirafy byl popsán věhlasným antropologem Louisem Leakeym podle fosilních zbytků lebky (jež je dnes vystavená v sekci Mammals v Londýnském přírodovědném muzeu) a dalších částí kostry, která byla odkryta v souvrství Rawi na hranici Keňi a Malawi. Na tom samém místě byly také nalezeny další fosílie velkých pliocénních savců, rody Metridiochoerus, Hippopotamus gorgops, nosorožce dvourohého a také část čelisti hrocha trpasličího.

Další fosilní zbytky pak pochází z Čadu a možná také Turecka. Je zajímavé, že v oblasti dnešní Malé asie jsou velmi četné fosílie afrických druhů živočichů (na území dnešního Balkánu taktéž, jako například hominid Graecopithecus), je proto možné, že se zde v období pozdního pliocénu vyskytovalo podobné prostředí jako v afrických savanách.

Naleziště: Malawi, Keňa, Čad, Turecko                                       Prostředí: Savany

Poddruh: Žádný                                                                       Váha: okolo 1,1 t

Strava: Listy a plody                                                                 Význam: ?

Doba: stupeň Piancenzian až Tarantian, před 3 mil. l.-125 tis. lety Sok: Velké šelmy, člověk

Délka: okolo 4,5 m                                                                   Zařazení: Artiodactyla, Ruminantia, Giraffoidea,

Popsán: Leakey, 1967                                                              Giraffidae, Giraffa

Výška: okolo 6 m                                                                    Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz