Heterorhea

26.07.2016 18:49


Dnešní nejrychlejší ptáci jsou pštrosi z afriky, kteří také mají za své příbuzné i další velmi svižné ptáky, nandu, v jižní americe. Jejich kořeny sahají do středního miocénu, podle některých vědců až do paleocénu. Každopádně první modernější nanduové se objevili v pliocénu před 5 miliony let. Byly to dva rody Heterorhea a Hinasuri. První jmenovaný je znám déle, byl popsán v roce 1914. Heterorhea byl mírumilovný požírač semen a trav, který dokázal běhat velmi rychle, což byla jeho jedinná obranna proti útoku různých predátorů. Žil v oblasti pamp v dnešní argentině v době postupně upadajícího rozmachu jihoamerické megafauny. Nebezpečím pro tyto ptáky byli thylacosmilové, vačnatí predátoři se šavlovitými zuby. Když nechytili heteroreuse samotného, nepohrdli jeho velkými vejci.

Naleziště: Argentina                                              Prostředí: Pampy

Druh: H. dabbenei                                                 Váha: asi 50 kg

Strava: Semena, trávy, hmyz                                   Význam: "Různý nandu"

Doba: stupeň Zanclean až Piacenzian, před 5-3 mil. l. Sok: Vačnatí masožravci

Délka: kolem 1,7 m                                                 Zařazení: Dinosauria, Aves, Palaeognathae,

Popsán: Rovereto, 1914                                          Struthioniformes, Rheidae

Výška: asi 1,4-1,5 m                                              Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz