Hledej a najdeš

11.03.2017 09:30

2 roky po události 2508/2015

Praha 18, Beladova

10:37, dopoledne 17. června 2017

Stanice HZT, Praha SV

Po dvou dnech po útoku yurlungurů ve středisku už byla většina tohoto komplexu plně v provozu. Stále však byla zničena ventilace, velká konferenční místnost a několik menších místností. Podařilo se obnovit alespoň glóbus, který byl na ocelových pilotech plně zajištěn. Opět se dostávali do oběhu. Kromě toho, zatím jsem našemu týmu dal neoficiálně vědět, že mám jisté informace, které by v této situaci mohly pomoci.

Ten den dopoledne se nad Prahou stahovala mračna, vypadalo to na silný déšť. I přes to se však našli tací, kteří si rádi zašli na bobovou dráhu v Letňanech. Právě takoví byli tím problémem. Poblíž tohoto rekreačního střediska se totiž objevila anomálie. "Máme novou," řekla Nikky. "Kde," zeptal se Alex. "U tý bobový dráhy, asi 4 km odsud," odpověděla. "Kdyby jsme tak věděli, kam vede," povzdechl si Petr. Rychle tedy nasedli do aut a vyrazili na místo. Při jízdě se velmi rozpršelo, stráně a menší pole se pomalu podmáčely. Když dorazili na místo, tak zjistili, že sem vniklo něco velmi zajímavého.

Pro upřesnění, zjištění pramenilo z toho, že seshora z dráhy začaly létet její kusy. Původně si náš tým myslel, že to je způsobeno sesuvem půdy, ale od provozního se dozvěděli, že ne, že se jedná o vniknutí. "Jak ten tvor vypadal," zeptal se Julio. "Jako...," chtěl odpovědět ten chlap, jedna z nově přilétajících desek mu přerazila vaz. A pak se to zvíře přiblížilo. Byla vidět jeho velké silueta, měl hnědošedivou hladkou a vrásčitou kůži, po které stékaly kapky děště. Slon to ale nebyl. "Máme štěstí," poznamenal ironicky Petr," tohle je naštvanej samec platybelodona."

Tento jedinec platybelodona byl velký dospělý samec, v kohoutku mohl měřit okolo 2,5 m, na délku měl kolem 5 m a mohl vážit přes 4,5 tuny. Nejzarážejícím znakem těchto vymřelých chobotnatců byla zvláštní čelist, kterou sdílieli i ostatní zástupci čeledi Amebelodontidae. Pak náš tým uslyšel, že se z vrcholu kopce ozývají táhlé hluboké zvuky. Ty nepocházely od tohoto samce, musela tam být celá skupina těchto živočichů.

Déšť pomalu ustál, mraky se také trochu rozestoupily. Tým se musel rychle dostat přes rozbouřeného samce a zjistit, kolik jich tam nahoře vlastně je. Rozhodli se tedy, že tvora obkrouží z dvou stran. Petr a Lena se rozhodli platybelodonta obkroužit z levé strany z lesa, ostatní šli z pravé strany. V polovině výstupu však Lena dostala hovor od Koha, že se i s Petrem mají okamžitě dostavit do střediska. Ta se mu snažila vysvětlit, že teď to nejde, ovšem trval na svém. Chtěli do tedy oznámit ostatním, ale komunikační zařízení jim vypadlo z ucha a spadlo do bahna, kde zkratovalo.

Druhá skupina mezitím vylezla na kopec a s údivem zjistila, že těch platybelodonů tu je celá skupina, okolo 20ti zvířat. Využívali rozbahněných louží pro malou koupel. Bylo tam i několik nezbedných mláďat, která se rozchnila v mělkém blátě. Problém nastával, když se chtěli ozvat druhé skupině. Nehlásili se. Alex se tedy rozhodl, že se tam půjde poohlédnout. Samec platybelodona tam pořád byl, stejně nervózní jako předtím. Alex se chvilku v oblasti poohlížel, pak se rozhodl, že zkusí na ně zavolat. Ten zvuk ale upoutal i tohoto "praslona", který se okamžitě vydal za jeho zdrojem. Platybelodon se rozběhl na svých mohutných nohách, běžel přímo k anomálii. Skupina se ho zalekla, celá tam vběhnula do anomálie ještě dříve a za samcem se zavřela.

Když se zbytek týmu vrátil do střediska, tak si je Koh zavolal do kanceláře. Tam už čekali Petr a Lena. Po menší slovní roztržce, kvůli jejich náhlému zmizení, se začalo projednávat aktuální téma. "Prováděli jsme pitvu jednoho z těch hadů a při chemickém rozboru jejich krve jsme zjistili, že obsahuje tropin a několik dalších hormonů. Nebyl tam náhodou, někdo ho tam v oligocénu vpravil," uvedl to Petr. "Takže nás někdo chtěl zničit," zeptal se Julio. "Ne nás, spíš náš výzkum," řekla Lena. "A povedlo se jim to," dodala Nikky. "Asi jo," řekl Petr. "Ne, vlastně téměř ne," řekl Koh, který se odsunul od velkého okna do konferenční místnosti. Glóbus, který tam stál, se opět rozzářil těmi světelkujícími body, které znázorňovaly, kde se anomálie objeví, objevily nebo objevují. Vše zase bylo tak jak má být, ale Tom Berger se už chystal na něco mnohem většího...

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz