Lanthanosuchus

01.09.2017 21:47


Ačkoliv k dominantním složkám permských a zvláště svrchopermských ekosystémů patřili bezpochyby obří pareiasauři, tak po jejich mohutnýma nohama běhali jejich malí a poměrně nenápadní příbuzní. Skupina lantanosuchů byli poměrně malými, ale svižnými a zajímavě vypadajícími plazi, Lanthanosuchus proto vypadal podobně jako dnešní moloch ostnitý, alespoň, co se týče lebky, jelikož byla bohatě vyzdobena různě tvarovanými kostmi. Celkově byla velmi zploštělá, ale mezi očima až k čumáku se pravděpodobně táhl jakýsi hrbol či vyvíšenina, možná se tak jednalo o nafouknutelný vak pro zastrašování či místo pro zrohovatělé kožní výrůstky. Naopak zadní část lebky lemovala řada ostrých hrotů a výrůstků, tento malý živočich je užíval k zastrašování a předvádění před samicemi. Ikdyž s největší pravděpodobností vedl hrabavý způsob života, tak jeho oči byly postaveny po stranách lebky, neviděl tedy binokulárně. Lanthanosuchus měl tělo podobné dnešním ještěrkám, ale byl o něco větší, jelikož dosahoval délky okolo 75 cm, a mohutnější. Jeho končetiny pak byly opatřeny malými tlapami s drobnými drápy, které spočínaly na pěti prstech.

Pravděpodobně to byl společenský tvor, který obýval systémy nor v oblasti Isheevo v ruském Tatarstánu ve svrchním permu. Tuto oblast v oblasti svrchního permu obývalo široké spektrum savcotvárných plazů, temnospondylů a pareiasauridů, mezi nimi například ohromný savcovitý predátor Dolichosauriscus, který dosahoval velikosti vlka či jako kráva velký Ulemosaurus. Pro lantanosucha však byli největším nebezpečím dva malí synapsidi, Porosterognathus a Syodon, kteří snadno svými kónickými zuby roztrhaly jeho štíhlé tělo na kusy.


Naleziště: Tatarstán, Rusko                                                Prostředí: Nory a polopouště

Druh: L. qualeni (typ.) L. watsoni                                        Váha: přes 4-5 kg

Strava: Hmyz, kořínky, červi                                                Význam: "Krokodýlí poutník" ?

Doba: stupeň Wordian až Changhsingian, před 268-252 mil. l. Sok: Synapsidi, temnospondyli

Délka: 75 cm, 20 cm lebka                                                  Zařazení: Parareptilia, Procolophonomorpha,

Popsán: Efremov, 1940                                                      Lanthanosuchoidea, Lanthanosuchidae

Výška: 10-15 cm                                                                Synonyma: Chalcosaurus ?

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz