Mixopterus

20.01.2017 19:11


V průběhu milionů let vývoje na naší planetě se v evoluci objevily jisté "trendy", čili znaky, které sdílí několik různých skupin se stejným životním stylem a podobnými biotopy. Takovou skupinou jsou megalograptoidi a mixopteroidi. Samotní Mixopterus a Megalograptus se velmi podobají, snadno by se dali zaměnit, ale určitými znaky se odlišují. Každopádně se oba dva vyznačovali stejným způsobem lovu, ovšem Mixopterus byl o metr menší, proto se živil převážně malými zbytky na dně. Napichoval se velkými ostnatými klepety a do tlamy je podávaly menší chelicery. Měl také zakrnělý poslední pár končetin, což nasvědčuje spíše pohybu u dna. Naopak dvojice postraních nožek odsahovala hmatové chloupky, které sloužili pro lepší vnímání kořisti. Tělo bylo celkově dlouhé, jeho polovinu tvořil dlouhý ocas, jehož poslední článek (telson) byl dlouhý a ostrý. Pravděpodobně ale nesloužil k lovu.

Tento mořský štír byl, ostatně jako většina jeho příbuzných, rozšířen na severní polokouli. Vědci zatím určili tři druhy tohoto rodu, a sice M. kiaeri (Norsko), M. simonsoni (Estonsko) a M. multispinosus (stát New York). Podle některých nálezů však žil také v Anglii a Číně.

Naleziště: viz výše                                                 Prostředí: Dna oceánů, moří a lagun

Druhy: viz výše                                                      Váha: okolo 1,5 kg

Strava: Korýši, trilobiti, zbytky                                  Význam: "Mixované křídlo" podle kosmopolitnosti nálezů

Doba: stupeň Gorstian až Přídolí, před 426-418 mil. l. Sok: Větší příbuzní, nautiloidi

Délka: okolo 85 cm                                                 Zařazení: Arthropoda, Eurypterida, Mixopteroidea,

Popsán: Reudemann, 1924                                     Mixopteridae

Výška: okolo 5 cm                                                 Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz