Na čekané

19.04.2017 19:05

2 roky po události 2508/2015

Praha 18, Beladova

15:59, odpoledne 16. června 2017

Stanice HZT, Praha SV

Bohužel byl včerejší den pro celý tým velmi zdrcující. Ztráta téměř celého střediska, ale hlavně mapy anomálií, byla těžká rána. Ovšem ne vše bylo ztraceno. Ikdyž celý projekt M. A. P. byl oficiálně znám pouze za stěnami pražské stanice, tak při mé poslední návštěvě jsem se s Kohem domluvil o informování důležitých projektů. Proto jsem to sám držel v tajnosti, ale v současné době všechny data mám.

Středisko bylo kompletně zničené. Zůstala jedinně garáž a zbrojní sklad, kde byl menší kryt z titanové slitiny. Vše ostatní bylo zpáleno nebo roztaveno. Glób byl v troskách, detektory zničené, pracovny k nepoznání. Vypadalo to jako dílo zkázy. Rekonstrukce ale ihned začaly, proto některé části byly přístupné už časně z odpoledne. Byla zprovozněna jedna z kanceláří, Kohova pracovna a jeden detektor.

"A rázem je všechno v prdeli," řekl Petr hledící na rozbitý glóbus. "Třeba ještě možnost ještě je," odpověděla mu Lena. "Nejspíš ale ne," dodal. Ta práce pro něj znamenala hodně, věděl že by pomohla vyřešit mnoho záhad a problémů při dalším postupu výzkumu anomálií. Detektor ale rázem vydával povědomý zvuk. "To je zkouška," zeptal se Julio. "Ne, tohle už je anomálie," odpověděla Nikky, "která se ale zavřela." Zvuk přestal. "Máme aspoň přibližný místo, zkusíme se rozdělit a prohledat to tam," řekl Alex.

Anomálie se objevila pod vodou poblíž Císařova ostrova. Tým dojel na místo, v tu dobu se místní kempy plnily k samotnému maximu, což bylo problémem. "Zkusíme pročesat po proudu i proti proudu, musíme si ale pospíšit než bude tma," řekl Julio. Rozdělili se tedy na jednotlivce, Alex a Petr jeli společně. Lodě pročesávaly každý kousek vody, ale několik hodin se nic nedělo. Až když na celý kraj padla tma, tak se začaly dít podivné věci. "Co je tohle," řekl Alex na podivný předmět, který plul kolem lodi. Hra vody a světla to vidět značně zněmožňovala, rozhodli se, že to vytáhnou. Pak zjistili, že to je utržená noha. "Tohle je z nějakýho savce, ten tvor ho roztrhal na kusy," řekl Petr.

Zatím se na druhé straně nic nedělo, ovšem kolem lodi, která se blížila ke břehu, se začal míhat podlouhlý stín. Pak se voda okolo ní začala zvedat zespodu a na hladinu vykoukla úzká hřbetní ploutev. "Co tohle zase je," řekl Julio. Pak se z vody vzepřelo vysoké a pružné tělo hadovitého stvoření. Na nic radši nečekali a to zvíře zastřelili. "Vypadá na další vývojovou formu užovky," řekla Lena. "Máme tady vniknutí z budoucnosti," řekla Nikky.

Mezitím se na druhém konci pročesávaly okraje Vltavy, druhá polovina pak uslyšela z jednoho z táborů křik, ale když dorazili na místo, uviděli jen vyděšené lidi a proud bublin, který vedl pryč od břehu. Když se za ním vydaly, tvor, který ho vydával, klesl hlouběji. A pak uviděli, že podobných proudů se zde šine mnohem více, mířily k opuštěné čističce. "Musíte k nám..., těch zvířat...je tu víc," řekl do vysílačky Alex. Když se všichni sešli, rozhodli se čističku prozkoumat. "Ti tvorové jsou inteligentní, dokážou se účinně schovávat, takže si musíme dávat bacha," řekl Petr.

Když se dostali dovnitř, tak uslyšeli, že tu jsou lidé, slyšeli lidský křik a nářek. Šli po jeho zdroji a uviděli ty osoby, které byly pod poklopy a zčásti ve vodě. Jejich věznitelé se ale už vraceli z dalšího lovu. Náš tým tam právě byl, když tam ta zvířata přišla. Byli to tvorové velmi silní, s velkými lebkami, které měly ostré a kónické zuby pro lov kořisti. Bylo zřejmé, že žijí hlavně ve vodě, jejich kůže byla spíše bez srsti, mokrá a vrásčitá. Byli výborně přizpůsobeni na vodní prostředí. "Co je tohle za tvora," řekl Alex. "Další vývojová forma nejspíš psa," odpověděl Petr. Ti tvorové se už připravovali na útok, tým ale vytáhl zbraně a začali střílet. Ta zvířata si ale kořist nenechala jen tak utéct, vrhali se střemhlav koulkám a několik na to doplatilo životem. Ta ostatní se vrhla zpět do anomálie...

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz