Nezofont portorický

11.07.2017 11:53


Po objevení ameriky a karibiku vyhynulo v této oblasti mnoho druhů pouze činností člověka. Člověk zde vykácel mnoho kilometrů čtverečních pralesa pro banánovníkové, kávovníkové a třtinové plantáže a za tu dobu dokázal vyhubit i celou čeleď zvláštních endemických rejsků (Nesophontidae). Nezofont portorický (Nesophontes edithae) byl vůbec tím největším zástupcem čeledi, dosahoval délky okolo 15 cm, čímž patřil do klasické velikostní třídy hmyzožravých savců. Vědci se shodují na tom, že takto velký byl kvůli absenci velkých predátorů, kteří se nevyskytovali v oblasti jeho rozšíření (ostrovy Portoriko, Panenské a ostrov Vieques), a také kvůli tomu, že jeho potravní konkurenti neměli tak velký přísun potravy. Je to nejspíš z důvodu jeho aktivity, ožíval hlavně za soumraku a v noci. Přirozeným biotopem tohoto tvora byly skaliska a okraje deštných pralesů mezi keři, kde měl své nory. Je pravděpodobné, že pečoval o svá mláďata a měl také dobrý čich a sluch. Jeho krátké nožky s ostrými drápy mu také umožňovaly rychlý běh na krátkou vzdálenost.

Jedinnými většími dravci v této oblasti, kde nezofonti portoričtí žili, byli krkavci a sovy. Právě ve vývržcích sov byly nalezeny ty (geologicky) nejmladší exempláře.


Lidé nebo klimat ?

Prvotní zjištění určovaly stáří nejmladší nezofonta jedinců do doby zhruba před 7 500 tísici lety, takže bylo předpokládáno, že se nikdy nesetkali s lidmi. Bylo to také podpořeno tím, že do té doby byli známí pouze z fosilních zbytků, jež byly v červenci roku 1916 v jeskyni u katedrály Clara v městečku Morovis a popsány Haroldem Anthonym. Ovšem po té byly nalezeny mladší pozůstatky v sovích vývržcích spolu s krysami. Takže stáří je relativně mladší, datování je do roku 1500 či 1550, ale objevily se i zještění, že mohli přežít do 20. století. Potrvzovalo se tím, že za jeho vyhubení mohou lidé a krysy.

Výskyt: Portoriko, Vieques, Panenské ostrovy                        Prostředí: Okraje horských pralesů

Poddruh: Žádný                                                                 Váha: okolo 500-750 g

Strava: Hmyz, ptačí vejce                                                    Význam: "Ostrovní rejsek" (?) podle výskytu

Doba: stupeň Tarantian až holocén, před 20 000 tis. l.-16 stol. Sok: Draví ptáci

Délka: 15-20 cm                                                                 Zařazení: Mammalia, Eulipotyphla, Nesophontidae,

Popsán: Anthony, 1916                                                      Nesophontes

Výška: max. 5 cm                                                               Synonyma: Žádná


Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz