Palaeoephippiorhynchus

08.10.2016 09:55


Obří čápi nejsou jen výsadou dob ledových, protože již při svém objevení na začátku oligocénu. Obří čáp byl i Palaeophippiorhynchus ("Starý sedlový čumák"), marabu podobný druh ze severní afriky. Tento živočich s rozpětím kolem 3,5-4 m žil v deltě řek, které lemovaly sever v afriky v pozdním paleogénu. Jeho přirození nepřátelé byli hlavně megistoteria, jiní kreodonti a krokodýli. Kromě přímého nebezpečí mu také hrozilo, že predátoři napadnou jeho hnízda s velkými vejci.  Hlavní složku jeho potravy tvořily mršiny, ale nepohrdl ani rybami, malými savci nebo mláďaty plazů. V krajině, kde tento pták žil a hnízdil, převládaly spíše palmy a savanová vegetace, něco na způsob oblasti bažin u tektonických jezer ve východní africe, ale dále na sever převládaly hlavně mangrovy.

Původně byl tento pták popsán Richardem Lyddekerem roku 1891 z miocénních uloženin v Libyi, ale byl zařazen do jiného rodu. O 39 let později vytvořil neměcký paleontolog Lambrecht samostatný rod, jelikož nalezl nové starší pozůstatky v Egyptě.

Naleziště: Egypt, Libye                                               Prostředí: Savany a mangrovy

Druhy: P. dietrichi, P. edwardi                                     Váha: kolem 35-50 kg

Strava: viz nahoře                                                      Význam: "Starý sedlový čumák"  podle tvaru a stáří

Doba: stupeň Chattian až Burdigalian, před 32-23 mil. l. Sok: viz nahoře

Délka: kolem 2 m, rozpětí až 4 m                                 Zařazení: Dinosauria, Aves, Neognathae,

Popsán: Lambrecht, 1930                                           Ciconiiformes, Ciconiidae

Výška: kolem 1,7 m                                                   Synonyma: ?

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz