Platybelodon

08.04.2017 20:07


Do oblasti mého zájmu spadají kromě neptačích dinosaurů také početní třetihorní savci, hlavně typy starých a zaniklých čeledí. Rozhodně však stojí za zmínku i čeleď gomfoteridů, chobotnatců, kteří obývali bažinaté biotopy od doby spodního miocénu do konce pliocénu, s bizardní vyzáží a způsobem života. Většina druhů těchto živočichů se živila vodními rostlinami a měkčí trávou, vyjímkou u nich nebyl ani Platybelodon, který byl pravděpodobně nejznámějším zástupcem této skupiny. Toto zvíře mělo rozvinuté sociální chování, podobně jako dnešní sloni, jeho tělo však bylo menší než u slona, největší samci tohoto chobotnatce dosahovali v kohoutku výšky asi 2,5 m (pro srovnání, dosud největší jedinec dnešního slona afrického měřil v kohoutku zhruba 3,96 m). Jeho tělo vážilo kolem 6-7 t, nesly ho sloupovité nohy s kopytovitými drápy natukových polštářcích, přičemž přední končetiny byly výše posazené. Tento živočich nebyl schopen rychlého běhu na velkou vzdálenost, ovšem sloužily (kromě velikosti) jako obranný prostředek vůči predátorům. V případě širokého geografického i stratigrafického rozšíření platybelodona to byli první machairodontidi a amficionidi. Na lopatkách byly svalové úpony pro mohutné svaly, které držely lebku. Platybelodontova lebka se spodní čelistí tvořily témeř polovinu jeho délky. Nejvýraznějším rysem v této části těla byly vyčnívající zuby ze spodní čelisti. Tato evoluční adaptace je určená k vyrývaní bahna, kořínků a vodních rostlin v oblasti močálů, kde se tento gomfoterid vyskytoval v době před zhruba 15-10 miliony let.

V otázce platybelodonova společenského života není zcela rozhodnuto. Někteří vědci zastávají názor, že se pohyboval ve skupinách vedených alfa samicí, stejně jako u dnešních slonů. Je však také možné, vzhledem k tomu, že se jedná o relativně primitivní formu chobotnatce, že se pohyboval v párech, které společně vychovávaly mláďata.


Bagr z miocénu

Zvláštní platybelodonovi čelisti byly uspůsobeny k vyrývání rostlinných kořenů a vodních rostlin z vodních toků a stojatých vod. Vzhledem k podobnosti jeho čelistí a zubů celou skupinu amebelodontidů doslova překřtil český paleontolog Bořivoj Záruba na "třetihorní bagry". Toto velice doslovné pojmenování podněcuje i řada anatomických znaků. Spodní čelist byla velmi široká, obsahovala pouze dva velké dlátovité zuby, které sloužily jako nabírací plocha. Svoji práci pak také konalzploštělý horní pysk. Ten však byl o mnoho méně obratnější než chobot dnešních slonů, byl také kratší, jelikož dosahoval pouze na konec spodní čelisti. Ten podal zbytek potravy dále do čelisti. Platybelodon však stále nepozbyl svých klů, které byly zahnuty nahoru.


Podle některých rekonstrukcí své velké čelisti využíval tento chobotnatec k přenášení mláďat v oblasti bažinatých mokřadů. Pokud se tato hypotéza potvrdí, pravděpodobně to také potvrdí sílu krčních svalů platybelodona.


Další z těch kosmopolitních

Za svých 5 milionů let existence se stačil Platybelodon kosmopolitně rozmístit po všech kontinentech mimo Jižní Ameriky, Austrálie a Antarktidy. Jeho nejznámější fosilní pozůstatky pocházejí z Mongolska, Číny, Nebrasky, Kansasu a Kavkazu. Ovšem další fosílie pocházejí i z míst jako Keňa, Florida, Tádžikistán a Rusko. V celé této oblasti rozšíření však byly pouze čtyři druhy platybelodona, P. danovi (typový druh), P. grangeri, P. beliajevae a P. tongxinensis.


Existují také některé novější druhy (např. P. dangheesis nebo P. loomisi), ty však byly většinou přesunuty z rodů Amebelodon a Torynobelodon, takže se nedá s jistotou prokázat příslušnost k danému rodu. Známým severoamerickým nalezištěm platybelodontích kostí je lokalita Platybelodon Quarry a Stage Hill 2. Platybelodon zde sdílel své niky spolu s dalšími gomfoteridními savci, protoceratidními sudokopytníky, krokodýli, moropidy a amficionidy.

Naleziště: viz výše                                                      Prostředí: Bažinaté lesy

Druhy: viz výše                                                           Váha: 6-7 t

Strava: Vodní rostliny, kořeny, rákos                              Význam: "Zub ve tvaru kostkatého oštěpu" podle zubů

Doba: stupeň Langhian až Tortonian, před 15,97-9 mil. l. Sok: Machairodontidi, amficionidi

Délka: 3-4 m, lebka 1,8 m                                            Zařazení: Mammalia, Placentalia, Proboscidea,

Popsán: Borissiak, 1928                                               Amebelodontidae, Platybelodontinae

Výška: 2-2,5 m                                                          Synonyma: Žádná

prehistoric-world7.webnode.cz/news/nadherne-tretihorni-bagry-aneb-platybelodon-v-kostce/

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz