Titanis

11.12.2016 11:30


Jedni z nejúžasnějších ptačích zabijáků všech dob (nepočítaje dinosaury) byli převážně jihoameričtí forusracidi. Tito predátoři s velkými lebkami a zobáky byli rychlými a hbitými lovci, kteří představovali nejsilnější lovce po téměř 40 milionů let. Pro mne však ty zcela nejúžasnější exempláře představují druhy mimo jižní ameriku. Největší z těch tří rodů byl Titanis walleri ("Wallerův titán"), přes 2 m vysoký živočich s dlouhými zadními končetinami, děsivými drápy a obrovským zobákem. Byl to aktivní lovec schopný rychlého běhu a manévrování, který žil v období pliocénu a pleistocénu v době postupně upadající slávy jeho příbuzných. Jednalo se o jediného dosud známého forusracida, který obýval severní ameriku. Fosílie tohoto tvora pocházejí z Floridy a Texasu, dále na sever se nedostal pravděpodobně kvůli nepříznivému klimatu, ale existují také názory, že to bylo kvůli nátlaku ze strany psovitých a kočkovitých šelem, které byly nebezpečím pro něj, ale hlavně pro jeho mláďata a vejce. Jejich potravní konkurent se sem dostal po vytvoření panamského pevninského mostu za Velké americké migrace spolu s glyptodonty, pozemními lenochody či vačicemi. Jeho tělo bylo hustě kryto velkými a prachovými pery, která se pravděpodobně lišila podle pohlaví (například samci mohli mít na hlavě chochol z vysokých per, který byl výrazně zbarven).

Zbarvení titanise není známo a vědci tápou zda byl výrazně zbarven či spoléhal na svou kamufláž. Je možné, že zbarvena výrazně byla hlavně hlava (možná také pera na křídlech) a zbytek těla byl šedivohnědý. Možná také záleželo na pohlaví, samci byli výrazní a samice byly tmavé kvůli ochraně hnízd.


Lovec lidí

V minulosti bylo značně znejistěno období, kdy Titanis žil. Vědci se shodovali na tom, že se objevil v severní americe zhruba před 4,5-5 miliony let, ale pak se objevily pochybnosti, kdy vyhynul. Původní odhady se pohybovaly kolem 500 000 let př. n. l., některé odhady se dokonce pohybovaly kolem 15 000-10 000 let př. n. l. Znamenalo by to, že by se dokázal potkat na americkém subkontinentě s prvními lidmi, kteří sem přišli. Vědci ale pak otočili a dnes jsme vcelku přesvědčeni, že vyhynul nejpozději před zhruba 2 miliony let. Vědci totiž nemohli použít karbonovou analýzu nejmladších kostí z floridy, jelikož byly nalezeny v říčních uloženinách, kde mohly být z původního naleziště odplaveny.


Ovšem stále existují určité pochybnosti o stáři těch nejmladších pozůstatků, prolíná se to také se zprávami lidí ze středozápadu USA, kteří čas od času v poušti vídají obří dvounohé ptáky. Takžke kdo tedy ví, jestli byli vyhubeni změnou klimatu, nátlakem šelem či jestli vůbec vyhynuli...


Sekera na hlavě, nože na nohách a motor ve svalech

Forusracidi obecně byli skvělími lovci, které využívali hlavně obratnosti, hbitosti a síly velkého zobáku, titanis nebyl odlišný. Jeho způsob zabíjení byl velmi krutý, kloval svým velkým zobanem do týlu kořisti dokud ji neprorazil lebku a neusmrtil. Drápy na nohou pomáhaly kořist párat a přidržovat, zobák odřezával velké kusy masa z těla kořisti. Kořist se ale celkově lišila od většiny svých příbuzných. Ti byli přizpůsobeni na lov vcelku mohutných a pomalejších notoungulátních savců. Ti však v severní americe nežili. Proto byl také Titanis mnohem rychlejší než většina jeho příbuzných, běhal rychlostí kolem 65 kilometrů za hodinu. Jeho kořistí se stávali především koně, nosorožci a velbloudi.

Dosud si však vědci nejsou jisti, k čemu sloužily jeho zakrnělé přední končetiny se dvěma prsty, stejně jako mnozí teropodní dinosauři, například Tyrannosaurus či Bistahieversor. V souladu s tímto jsem si vzpoměl na nedávno publikovanou teorii o tom, že v průběhu evoluce by tyranosauři své zakrnělé přední končetiny ztratili, kvůli nepoužívání. Takže pokud je titanisové nepoužívali k předvádění, efekt to mohl být podobný.


Jedna role za druhou

Toto zvíře je vcelku populární, objevilo se v několika dokumentech a sci-fi seriálech. Určitě za zmínku stojí dokument Prehistoričtí lovci : Pravěký pták, kde bylo podrobně rozklíčováno jeho společenské chování a paleobiologie. Dále se také objevil v seriálu Pravěk útočí : Nový svět, kde se vloudil na kluziště a také jedno z jeho mláďat upadlo v lidské zajetí.

Naleziště: Texas a Florida                                     Prostředí: Pláně a lesostep

Druh: T. walleri                                                    Váha: 150 kg

Strava: Koně, velbloudi, nosorožci, šelmy                Význam: "Titán" podle velikosti

Doba: stupeň Blancan až Gelasian, před 4,9-2 mil. l. Sok: Šelmy

Délka: kolem 2,2 m                                              Zařazení: Dinosauria, Theropoda, Aves,

Popsán: Brodkorb, 1963                                       Cariamiformes, Phorusracidae

Výška: 2,5 m                                                      Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz