Yurlunggur

04.02.2017 13:38


Mnoho druhů australských fosilních plazů vědci pojmenovali podle aboridžinské mytologie. Za příklad stojí například teristrický krokodýl Quinkana, který obýval oblast austrálie v pozdních třetihorách či jeho potravní konkurent Wonambi. Tento had žil v oblast jižní austrálie, ale i v severní  se podobná mýtická monstra pohybovala. Had Yurlunggur byl šestimetrový tvor, který se dokázal vztyčit až do výšky 1,5 m. Patřil k čeledi Madtsoiidae, kam patřili první velcí hadi historie (například Madtsoia). Tento had byl jedním ze pozdnějších zástupců, byl o něco menší než jeho křídoví příbuzní. Tento jev nejspíš způsoboval nátlak vačnatých dravých savců kteří žili po celou dobu evoluce prvních velkých hadů. Yurlunggur však lovil podstatně jinou kořist, vědci objevili jeho fosílie  v sedimentech miocénních vodních toků a ploch, což naznačuje, že lovil spíše ryby a krokodýly. Určitě ale nepohrdl ani menšími savci, kteří se až moc přiblížili vodě, či vejci dromornitidních ptáků, zde se vyskytoval hlavně Bullockornis či Barawertornis. K lovu mu pomáhaly čelisti lemované kónickými zuby, které se hodily k držení kořisti. Had ji potom obtočil, udusil a celou pozřel. Přirozeným úkrytem pro toto zvíře byly v měkkých březích vyhloubené nory okolo vody. Byl to také skvělý úkryt pro snůšky s vejci před případnými vykradači hnízd.

Šíře tohoto hada dosahovala kolem 30 cm, tělo v přirozeném prostředí tedy připomínalo spíše varana. V souvislosti s tím donedávna byla otevřena otázka předků hadů. John Scanlon se na základě toho domíval, že hadi mají spíš původ v hrabavých ještěrech. Jak ale naznačují nálezy středně jurských prvních hadů (Eophis, Diablophis a Portugalophis), tak pocházejí spíše ze stromových plazů. Ovšem je pravda, že existovali hadí předci, kteří žili u vodních toků už na počátku jejich vývoje. Dá se zde nejspíš simulovat problematika, jak se vyvíjel let u neptačích dinosaurů, zda plachtěním ze stromu na strom, či během po nakloněné rovině, kde značnou část sklonu tvoří máchání křídel. (kurzoriálně). Osobně si myslím, že neptačí dinosauři mohli v průběhu evoluce využívat oba způsoby, než se vyvinuli v aktivní dnešní letce.


Duhoví hadi z Doby snění

Jméno Yurlunggur odkazuje na legendárního hada, kterého mají ve své mytologii lidé z Arnhemské země. Má symbolizovat velkého duhového hada, ochránce i ničitele, který vychází z vody a na zemi je prostřednictvím deště a duhy. Duhový had je i zároveň dárce hojnosti, úrodnosti a plodnosti. Biotopy duhového hada, tedy řeky, jezera či hluboké studnice, se s yurlungurem celkem shodují, vědci tedy opravdu zvolili velmi příznačné jméno, možná až na povětšinou dobré vlastnosti legendárního hada.

Naleziště: Severní Austrálie                                       Prostředí: Okolí vodních toků

Druh: Y. camfieldensis                                              Váha: okolo 500 kg

Strava: Ryby, obojživelníci, vodní plazi a někteří savci  Význam: "Yurlunggurův" na počest legendárního duhového hada

Doba: stupeň Chattian až Tortonian, před 24-11 mil. l. Sok: Hadi, krokodýli a vačnatí dravci

Délka: 6 m, šířka 30 cm                                            Zařazení: Reptilia, Squamata, Serpentes,

Popsán: Scanlon, 1992                                             Madtsoiidae

Výška: 30 cm, vztyčený 1,5 m                                  Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz