Zulmasuchus

17.02.2016 16:39

Kdyby se před 66 miliony let naše Země nesrazila s osudným meteoritem, který ukončil vládu dinosaurů, nejen z těchto obřích tvorů by se vyvinuli zvláštní tvorové. Když ještě se po zemi potulovali obří sauropodní dinosauři v Gondwaně, pod jejich nohama se ještě motali menší zlomyslní krokodýlové. Tato čeleď nazvaná Sebecidae přežila až do pozdního miocénu a částečně se podobali formám, které si vymyslela lidská představivost ve snaze pochopit třetihorní vývoj krokodýlů bez osudné srážky. Poměrně svižným druhem byl bolívijský Zulmasuchus, jež obýval menší ostrůvky pralesů v horách, které se táhly podél obřího zálivu v Jižní Americe na sklonku křídy. Jeho nález ve formaci Santa Lucia je taktéž zajímavý, protože nejstarší fragment je starý zhruba 65,5 milionu let a ve stejně staré formaci byly nalezeny ještě stopy zhruba 2,5 m dlouhých ornitopodů. Potvrzuje to doměnku, že dinosauři přežívali ještě nejméně 0,5 milionu let po impaktu. Nicméně tito malí živočichové představovali pro tohoto krokodýla lákavou potravu. Jeho způsob pohybu byl atipcký oproti ostatním krokodýlům, ale u sebecidů byl běhavý pohyb zcela běžným způsobem lovu. Sebecidi si však byli navzájem velmi podobní, a tak když byly poprvé nalezeny jeho fragmenty, byly původně určeny jako Sebecus querejazus, ale v roce 2007 byl změněn rod na Zulmasuchus a byl pojmenován podle dr. Zulmy Gaspariniové.

Naleziště: Bolívie                                                         Prostředí: Hory a lesy 

Druh: Z. querejazus                                                     Váha: 50-85 kg

Strava: Menší ornitopodi, savci                                      Význam: "Zulmin krokodýl" na počest Zulmy Gasparini

Doba: stupeň Maastrichtian až Danian, před 66-61 mil. l. Sok: Teropodi a jiní krokodýlové

Délka: kolem 2,1 m                                                      Zařazení: Notosuchia, Sebecosuchia, Sebecia,

Popsán: Paollilo a Linares, 2007                                     Sebecidae

Výška: 1,25 m                                                              Synonyma: Sebecus querejazus

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz