Základy systematiky

Tato sekce je věnována tomu, jak si prehistoričtí živočichové stojí ve stromu života. Ve skutečnosti není těžké je zařadit do jakési čeledi, nejtěžší je poskládat strom pradávného života z těch několika málo střípků, které máme k dispozici. Určitě by nebylo špatné byť jen trochu rozvést skupiny prehistorických tvorů, ale určitě to nebudou takové jako každá vyhynulá skupina hmyzu nebo prvoků. Chtěl bych se spíše zaměřit na skupiny a klady nám buď dobře známé či pro vývoj života na Zemi důležité. Toto byl pouze krátký úvod do celého dalšího "sektoru" poznání pravěku.

Umělecké podání od Zdeňka Buriana, zde vznikl první strom života.

Základy systematiky - Bezobratlí

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz