Něco málo o autorovi

Důvodem, proč jsem se rozhodl založit svůj vlastní blog, byl můj zájem a prehistorii naší planety a především pak o skupinu neptačích dinosaurů. Pravěk mne fascinuje asi od tří nebo čtyř let, provází mně od té doby až do teď. Pokud bych měl být přesný, když ostatní děti ve školce kreslily auta a panáčky, má maličkost se rozhodla namalovat diplodoka a alosaura. Za hlavní impulz ale považuji, když okolo mých dvanácti mi začali rodiče a příbuzní navádět, abych své znalosti a teorie začal prezentovat veřejně, což se posléze stalo prostřednictvím stránky, na kterou se díváte.

Pokud jste tu, aby jste prozkoumali taje pravěku naší planety, tak Vás odkazuji na jiné rubriky tohoto blogu, ale pokud jste chtěli poznat osobu, která je vytváří, tak Vám o sobě mohu říci alespoň něco málo. Autorem této stránky je Martin Kabát, mladý kluk narozený k začátku roku 2003 do docela početné obyčejné rodiny v severních Čechách. Jeho hlavními zájmy jsou paleontologie obratlovců (vertebrátní paleontologie, chcete-li), tzv. dinosauří paleontologie, paleoekologie pravěkých ekosystému a živočichů, výzkum etologie vymřelých živočichů a také evoluční biologie. Okrajově naráží také na zeměpis (geografii), kosmologii a výzkum života na exoplanetách, geologii, recentní obratlovce a paleoart (tedy ilustrace prehistorického života), ne všechna tyto odvětví mu ale jdou nejlépe. Chodí na střední školu, kde ho nejvíce zajímají předměty biologie, geografie, geologie a fyzika.

Za dobu, kterou se zabývá paleontologií a prehistorií naší planety, dokázal nastřádat zhruba přes šedesát knižních titulů o éře dokumentující vývoj života na Zemi a vytvořit i pár vlastních názorů na jisté prehistorické formy života, některé z nich můžete najít i na tomto blogu. Občasně si autor dopisuje i s vynikajícím českým popularizátorem paleontologie, dr. Vladimírem Sochou, současně s tím mu zde musí poděkovat za odkazy na tuto stránku na několika fórech. Takže pokud jste zjistili všechno, co jste chtěli vědět, tak Vám musím poděkovat za návštěvu a doufat, že prostřednictvím tohoto blogu jste hledali odpovědi na Vaše nevyjasněné otázky v prostředí paleontologie a prehistorie. Pokud ne, tak autora stačí jen kontaktovat ve spodní části této stránky.

Teropodní dinosaurus Ornitholestes hermanni od Luise Reye, který podle mého mínění patří k vůbec nejlepším paleoartistům moderní doby.

 Asi mými nejoblíbenějšími osobnostmi, které přispívají k bádání a poznání prehistorického života jsou paleontologové Charles Robert Darwin (který nedozírně přispěl hlavně popsáním a objevením evolučního zákona), Robert T. Bakker, Paul Sereno, John Ostrom, José F. Bonaparte, geolog Luis Alvarez a určitě také náš český paleontolog dr. Vladimír Socha. Mimo oboru paleontologie a evoluční biologii, který bych chtěl v budoucnu vystudovat, mě zajímá také kryptozoologie. Tato věda by nám v mnohém mohla zodpovědět i otázky paleontologické.

...

Pokud Vás zajímá něco konkrétně o mé osobě nebo byste chtěli případnou konzultaci o nějakém tématu, zasílejte své připomínky a otázky na dotazník dole pod tímto příspěvkem.

Historie projektu

Původně jsem o dinosaurech a prehistorických zvířatech psal do prázdných sešitů. Pak mi ale rodiče řekli abych založil svoji vlastní stránku. Tak jsem tedy hledal, až jsem našel Webnode. Projekty na této stránce mám dva, ale používám jenom tenhle.

Ty nejoblíbenější...

 •   ...knihy
 •   Pravěké obludárium
 •   Úžasný svět dinosaurů 2. vydání
 •   Svět dinosaurů
 •   O původu druhů
 •   Svět tajemných sil A. C. Clarka
 •   Země před dinosaury
 •   Velká kniha dinosaurů
 •   ...filmy, dokumenty a seriály
 •  Jurský Park (trilogie)
 •  Pravda o dinosaurech
 •  Primeval a.k.a. Pravěk útočí
 •  Planeta dinosaurů
 •  Dr. House
 •  Transformers (sága)
 •  Ztracený svět (seriál)
 •  Cesta do pravěku

Řekl bych, že výčet všech těchto titulů mohu jen vřele doporučit všem, kteří chtějí poznat pravěk, ale i pár záhad a také trochu sci-fi.

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz