Knihy na dlouhé chvíle

Už odedávna psali lidé do knih, deníků a různých jiných předmětů své zážitky, fantastické objevy, věci pro ně důležité nebo téma, o kterých se v tu dobu pojednávalo. Po objevech a popisech prvních prehistorických tvorů se začaly sepisovat knihy, publikace nebo vědecko-fantastické povídky i o nich, jelikož veřejnost v tu dobu velmi lákala představa ohromných, dravých nebo zvláštních nestvůr, které v minulosti tuto planetu obývaly.

V dnešní době se nic z toho nezměnilo, protože podobné představy stále lákají velké množství odborné i laické veřejnosti. Možná si to ani někteří z nás neuvědomují, ale prehistorický život se dostal téměř do všech typů soudobé literatury. Oproti minulým dvěma stoletím ale máme my, jako čtenáři současné vědecké i vědecko-fantastické literatury s touto tématikou, velkou výhodu, existuje velké množství knih, publikací, brožurek a studií o pravěké éře. Dnes je daleko více dostupných informací o těchto úžasných dobách a tím více se knihy o prehistorii zpřesňují a každým dnem mění. Žijeme v době takříkajíc velkých objevů, což ovšem lehce ztěžuje práci autorům publikací především pro mladší čtenáře. To je také jeden z důvodů, proč vycházejí knihy o prehistorii rychlostí dosud nevídanou.

Sám, jako autor, musím přiznat, že u sebe doma mám již přes 60 knižních titulů s touto tématikou, nechybí přitom mezi nimi klasiky jako je Cesta do středu Země nebo Jurský park. Asi každý, kdo má jen několik titulů o této tématice, přizná, že ne všechny jsou dobré a ne všechny jsou špatné a každá čtenáři něco předá. To je také hlavní poselství této rubriky, předávat ve stručném obsahu děj nebo hlavní smysl projednávané knihy. Doufám tedy, že se Vám pojednávání o knihách a různých brožurách s tématikou prehistorie bude líbit.

Autor blogu,

Martin Kabát

Knížky na dlouhé chvíle

26.06.2019 14:45
08.11.2018 14:35
13.06.2016 12:29
19.05.2016 19:24

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz