Caiman venezuelensis

28.06.2016 12:52


Dnes existuje několik druhů kajmanů rozšířených po jižní americe. Jsou příbuzní s aligátory z protější ameriky, ale několika znaky se od nich liší. Jejich kořeny sahají až do neogénu a to se po vodách amazonských řek proháněla taková monstra jako Purussaurus. Jeho potenciální kořist a podstatně menší příbuzný je jeden z nejstarších z rodu kajman a to Caiman venezuelensis. Toto zvíře vypadalo stejně jako dnešní příbuzní, známe ho z nálezu 2-3 cm dlouhé čelisti se čtyřmi malými zuby. Je odlišná od čelistí mladých aligátorů, proto vědci usoudili, že patří subadultnímu či dospělému jedinci. Celková délka těla tedy dosahovala asi 1 m, čímž se stal nejmenším známým kajmanem. Za jeho přirozenou kořist jsou považována menší vodní zvířata jako ryby, mloci, někteří savci a ptáci. Toto zvíře žilo v období pliocénu a přežilo až do pozdního pleistocénu. Otázka jeho vyhynutí je nejasná, pravděpodobně ale souviselo s nástupem jeho větších příbuzných do stejných oblastí, ve kterých žil.

Naleziště: Venezuela                                                        Prostředí: Řeky a bažiny

Poddruh: Žádný                                                               Váha: 50 kg

Strava: Ryby, mloci, ptáci, savci                                         Význam: "Venezuelský kajman" podle naleziště

Doba: stupeň Zanclean až Tarantian, před 4 mil. l.-126 tis. l. Sok: Větší příbuzní

Délka: do 1 m                                                                   Zařazení: Crocodilia, Alligatoridae,

Popsán: Fortiér a Rincón, 2012                                           Caiman

Výška: 20-25 cm                                                               Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz