Cladosictis

16.08.2016 15:36


Slavná jihoamerická fauna třetihorních savců, která byla na mém blogu několikrát zmiňována, byla úžasná hlavně kvůli konvergentním znakům vačnatců, kteří se velmi podobali placentálům. Vypadal jako vydra, choval se podobně jako vydra a stejně to vydra není. Je to malý masožravec Cladosictis. Toto zvíře se živilo vykrádáním snůšek plazů a ptáků, žilo na pampách v dnešní argentině v pozdním oligocénu. Jeho stavba těla velice odpovídala dnešním vydrám, jak už bylo řečeno, měl pravděpodobně dobrý čich a sluch, mimo kradení vajec dokázal ze zálohy aktivně lovit malé savce a ptáky. Usmrcoval je zuby, špičáky a třenovými zuby. Možná, že žil v norách, které vyhrabával drápy na všech čtyřech končetinách. Dlouhý ocas sloužil při manévrování, když dělal krátké výpady za kořistí. Kladosiktis se objevil v době, kdy se, kromě borhyenidů, v jižní americe nevyvinulo moc vačnatých predátorů.

Naleziště: Argentinská patagonie                                Prostředí: Lesostepi                 

Druh: C. lustratus                                                      Váha: 5 kg

Strava: Vejce, malá zvířata                                          Význam: "

Doba: stupeň Chattian až Burdigalian, před 26-20 mil. l. Sok: Větší savci

Délka: 80-100 cm                                                       Zařazení: Mammalia, Metatheria, Sparassodonta,

Popsán: Ameghino, 1887                                            Hathliacynidae

Výška: 20 cm                                                            Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz