Climatius

27.02.2019 17:58

Pokud se mluví o prvních rybách a obratlovcích obecně, kteří už vlastnili čelisti, neopomínají se primitivní čelistnaté ryby ze skupiny trnoploutvých akantodů (Acanthodii) a především potom jeden z jejích prvních zástupců, laurasijský Climatius. Malý, mrštný a velmi účinný predátor, kterého tak nazýváme, plaval po šelfech kontinentů a zaměřoval se na lov prakticky všeho, co uměl zpracovat a sežrat. Čelisti těchto živočichů přitom pravděpodobně vznikly z přeměny prvních žaberních oblouků a pojí se také se stylem plavání, narozdíl od ordovických rybovitých obratlovců šlo o aktivního plavce s dobře vyvinutým ocasem a prsními ploutvemi. Ocasní ploutevní lalok se velmi podobal tomu, který nacházíme u současných žrakolů, jeho kmitání pohánělo živočicha vpřed, zatímco dvě masivní prsní ploutve udržovaly směr. Pod ocasem měl ještě jednu menší ploutvičku a podobně jako prsní a hřbetní byla vyztužena kosterním trnem. Právě malé trny tvořily hlavní "obranný val" tomuto obratlovci, jelikož jejich rozmístění a počet dělaly problémy veškerým predátorům, kteří se jej pokusili pozřít. Celkově z jeho kůže tvořené malými šupinami vyrůstalo celkem patnáct ostnů, čtyři podpíraly a svým způsobem tvořily prsní a dvě hřbetní ploutve, jedna byla základem pro řitní ploutev a deset dalších ostnů čnělo z břicha. Přibližně sedm až dvanáct centimetrů dlouhý Climatius tedy byl poměrně dobře vyzdrojen a to dokonce lépe než většina jeho příbuzných, sám patřil k malým predátorům obývajícím moře poblíž hladiny. Zdržoval se tam, kde mohl lovit svou malou kořist v podobně korýšů, měkkýšů a také menších obratlovců, pravděpodobně ale nepohrdl ani příležitosti sežrat mršinu, kterou našel. V čelistech měl ale zuby jen v té spodní, horní čelist byla bezzubá a možná byla určena ke tříštění krunýřů a schránek kořisti. Když se zuby opotřebovaly, tak je nahradily jiné. Malé nozdry a velké oči naznačují, že se tyto ryby při lovu řídily hlavně zrakem, potřebovali tedy spíše mělčí vody s dobrou viditelností. V krajních případech pravděpodobně mohli využít i svou početnost, je pravděpodobné, že se jednalo o živočichy putující v hejnech o desítkách jedinců. Pokud tedy šlo o skutečně početné populace, nemohl je příliš oslabit ani útok některých velkých mořských dravců té doby, kupříkladu velký eurypterid Pterygotus či jeho evoluční bratranec Acutiramus. Stejně tak na něj mohli zaútočit menší nautiloidní hlavonožci a jeho větší příbuzní včetně primitivních plakodermů nebo nozdratých ryb.

Přestože jsou akantodi a Climatius s nimi označováni za tzv. pražraloky, jejich evoluční pozice není úplně vyjasněna. Některé publikace a studie (například Davis et. al., 2012) hodnotily některé znaky trnoploutvých ryb jako společné se současnými žraloky, například stavba mozkovny devonského rodu Acanthodes. Jiné se naopak přikláněly k názoru, že jde spíše o parafyletickou skupinu příbuznou dnešním paprskoploutvým rybám a výrazně to podpořil objev druhu Entelognathus primordialis ze svrchního siluru Číny. Současný pohled na tuto problematiku je takový, že moderní paryby jsou buď potomky trnoploutvých nebo mají obě skupiny společného předka.

Climatius je poměrně starým rodem rybovitého obratlovce, nejen z hlediska geologického času, ale i z hlediska jeho paleontologického popisu. Toho se již roku 1845 zhostil významný ichtyolog Louis Agassiz, typový exemplář popsal jako Climatius reticulatus. Od doby popisu prvního druhu byly popsány ještě další druhy, jmenovitě C. grandis, C. gracilis, C. latispinosus, C. macnicoli, C. scutiger a C. uncinatus. Později se ale namnožila i vědecká jména dalších exemplářů, Ctenacanthus latispinosus, Euthacanthus gracilis, Euthacanthus grandis, Euthacanthus macnicoli a Euthacanthus macnicolli, která se později ukázala být synonymy již známých druhů.

Naleziště: Britské ostrovy, Kanada                              Biotop: Mělká šelfová moře

Druhy: viz výše                                                          Váha: Odhadem pouze do 1 kg

Strava: Korýši, malí trilobiti, malí živočichové                Význam: "Nakloněná ryba" podle původního předpokladu o stylu plavání

Doba: stupeň Homerian až Emsian, před 430-400 mil. l. Sok: Ostatní větší predátoři

Délka: 7,5-12 cm                                                       Zařazení: Chordata, Vertebrata, Gnathostomata,

Popsán: Agassiz, 1845                                               Acanthodii, Climatiiformes, Climatiida, Climatiidae

Výška: zanedbatelná                                                  Synonyma: viz výše

Zdroje snímků a rekonstrukcí:

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz