Diceratosaurus

24.02.2017 17:44


Někteří permokarbonští obojživelníci, Diplocaulus a Diploceraspis, se vyznačovali velice zvláštním tvarem lebky, která připomínala bumerang. Jelikož se tento znak vyskytoval u několika různých druhů, pravděpodobně se jedná o jistý evoluční trend, v současné době je většina vědců přesvědčena, že sloužily jako rozrážeč vody, zároveň poskytovaly lepší krytí pod vrstvou bahna. Podobné hlavové výrustky měl také Diceratosaurus, rod obojživelníka žijící v období pozdního karbonu v Ohiu. Tělo tohoto tvora bylo úzké a dlouhé, obratle byly nositely žeber, která byla úzká. Tělo se tak mohlo lépe ohýbat v bocích, bylo pružnější a obratnější při honu za kořistí. Jeho ocas mu v tomto ohledu značně pomáhal, tvořil polovinu jeho těla a byl zploštělý, jako u mnoha jiných druhů obojživelníků a byl na něm ocasní lem. Menší nožky se hodily k pochodování v měkké půdě na okrajích močálů pozdního karbonu, tělo však bylo příliš těžké, než aby ho udržely v poloze, kde by diceratosaurus nedřel břicho o zem. Jeho kůže byla stále vlhká,pružná a hladká. Nejzajímavějším znakem tohoto obojživelníka byla jeho lebka, vypadala jako primitivní lebka diplokaula. Hlavový štít se nacházel více vzadu, hroty lebky směřovaly více tímto směrem. Proto se dá předpokládat, že tento živočich patří mezi předky pokročilých diplokaulidů.

První fosílie tohoto živočicha byly nalezeny roku 1874 věhlasným americkým anatomem a paleontologem Edwardem Drinkerem Copeem. Vydal o tomto nalezišti studii "Vymřelí obojživelníci a plazi severní ameriky. Vzduch dýchající obratlovci z okolí uhelných slojí u Lintonu", kde uvadí popis několika koster tohoto obojživelníka. Samotný popis se však uskutečnil až roku 1903 Ottem Jaekelem. Koster bylo k popisu okolo 50 jedinců, všichni pocházeli z Ohio Diamond Coal Mine v Jefferson County.

Naleziště: Ohio                                                               Prostředí: Bažinaté oblasti

Druh: D. brevirostris                                                        Váha: okolo 20 kg

Strava: Hmyz, menší ryby a korýši                                      Význam: "Dvojrohý ještěr" podle zakřivení lebky

Doba: stupeň Moscovian až Kasimovian, před 311-306 mil. l. Sok: Větší příbuzní, členovci

Délka: okolo 80 cm                                                            Zařazení: Batrachomorpha, Lepospondyli, Holospondyli,

Popsán: Jaekel, 1903                                                         Nectridea, Diplocaulidae

Výška: okolo 15 cm                                                          Synonyma: Tuditanus brevirostris

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz