Glyptotherium

08.08.2017 14:36

Určitě jednou z nejvíce úspěšných skupin třetihorních savců byli bezesporu glyptodonti. Jednalo se o skupinu robustně stavěných obrněných býložravců, kteří obývali převážně oblasti jižní ameriky. Po vytvoření panamské šíje se však podobně jako velcí pozemní lenochodi nebo někteří forusracidé (Titanis walleri) přesunuli i některé druhy glyptodontinů dále na sever. Glyptotherium byl velkým opancéřovaným býložravcem, který se pohyboval po pláních a řidkých lesích středozápadu dnešního jihu USA a Mexika, pak také po pralesích střední ameriky a Venezuely. Jednalo se o zvíře okolo 2-2,5 mterů dlouhé, jehož pancíř na hřbet sestával z malých šestihranných štítků, které tvořily dostatečnou ochrannu před predátory typu velkých šelem i titanisů. Byly silné zhruba 7 milimetrů, ovšem jejich velikost a tloušťka se lišila podle umístění. Celý tento krunýř vážil 1 tunu, proto se toto zvíře nemohlo účinněji pohybovat. Před predátory se bránilo přitisknutím k zemi, zároveň také mohlo vyhrabat svými kopytovitými drápy na mohutných nohou malou prohlubeň, která zabraňovala převrácení na záda a tím téměř jistou smrt. Glyptoterium mělo pohyblivé pysky na konci jeho čumáku, který taktéž zakončoval jeho mohutné čelisti, ve kterých byly uloženy silné zuby. Ty byly přizpůsobeny žvýkat a zpracovat rostlinnou hmotu jako větvičky, listy, plody či trávu. Tento masivní živočich pravděpodobně spoléhal na svůj sluch a čich, když chtěl registrovat možnénebezpečí v jeho blízkosti.

Ačkoli byli glyptodonti, Glyptotherium nevýjmaje, doslova "živé tanky", podobně jako například ankylosauridi nebo nodosauridi, přesto se u některých jedinců podařilo najít stopy po kousnutí. Mladé exempláře těchto zvířat totiž ještě neměla plně vyvinutý pancíř a právě na juvenilním jedinci druhu Glyptotherium texanum byly na jeho lebce nalezeny stopy po kousnutí jakousi machairodontidní kočkovitou šelmou. Je předmětem diskuzí, zda tuto ránu způsobil samotný Smilodon či jiný druh, každopádně díky tomuto víme, že kořistí těchto šelem se stávali i tito býložravci.


Tanky od Phoenixu až po Maracaibo

Kosmoplitněrozšířený rod Glyptotherium, připomínající stavbou těla tank, žil v několika různých druzích po celé střední americe, na jihu USA a na severu venezuely. Tento rod se však původně objevil v oklahomě před zhruba 4,1 miliony let a rozšířil se dále na jih. Druh Glyptotherium arizonae se vyskytoval v Oklahomě, Texasu, Arizoně a možná také v Mexiku a El Salvatoru. Dále druh G. floridanum v Louisianě, Jižní Karolíně, na Floridě a také v Mexiku. Více k jihu se přibližovaly druhy G. texanum (typový) a G. mexicanum, první z nich obýval Texas a Kostariku, ten druhý Mexiko. V neposlední řadě známe jedince z Panamy a také z Nového Mexika, ti jsou však dosud nezařazení. Poslední známý druh je G. cylindricum, který se vyskytoval ve Venezuele a v Mexiku. Nejmladší pozůstatky jsou staré zhruba 1,5 milionu let, takže podle současných poznatků senemohl setkat s prvními lidmi, kteří dosáhli amerického kontinetu. Proto se vědci přiklánějí k názoru, že za jeho vyhynutí může spíše změna klimatu či přílišný nátlak ze strany masožravých savců.

Naleziště: viz výše                                                     Prostředí: Prérie a suché pralesy

Druhy: viz výše                                                         Váha: 1,2-1,3 t

Strava: Traviny, listy, plody, větvičky                           Význam: "Zvíře s drážkovanými zuby" podle tvaru zubů

Doba: stupeň Zanclean až Gelasian, před 4,1-1,5 mil. l. Sok: Šelmy, forusracidi

Délka: 2,5 m                                                            Zařazení: Mammalia, Atlantogeneta, Xenarthra, Cingulata,

Popsán: Osborn, 1903                                               Chlamyphoridae, Glyptodontinae

Výška: zhruba 1,1 m                                                Synonyma: Boreostracon, Brachyostracon, Xenoglyptodon

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz