Plaxhaplous

07.05.2016 11:22

Jedním vůbec prvních popsaných glyptodontů, skupiny příbuzných moderních pásovců, byl i obrněnec se zajímavým jménem Plaxhaplous canaliculatus. Jedalo se o býložravce, který se živil nízkými rostlinami na rozlehlých stepích v průběhu pozdního pleistocénu. Nebyl moc velký, mohl mít kolem 2 metrů, což bylo na poměry některých jeho příbuzných málo. Narozdíl od příbuzného doedikura neměl na ocase placát, bránil se přitisknutím k zemi. Jeho hlava byla také pancéřovaná. Jedinné slabé místo tohoto podsaditého býložravce bylo břicho. Po pláních a lesích se pohyboval zhruba v době, když v evropě bylo osidlování úrodných oblastí.

Tohoto tvora popsal známý paleontolog a expert na savčí třetihorní fosílie Florentino Ameghino v roce 1884 podle fosílií nalezených blízko Lujánu v provincii Buenos Aires. Později byly fosílie nalezeny také v Uruguayi.

Naleziště: Argentina, Uruguay                           Prostředí: Lesostepi

Druh: P. canaliculatus                                      Váha: kolem 250 kg

Strava: Nizkorostoucí rostliny                            Význam: "Rovný povrch" podle hladkosti krunýře

Doba: stupeň Ionian, před 0,781 až 0,126 mil. l. Sok: Šelmy

Délka: 2,1 m                                                   Zařazení: Mammalia, Xenarthra, Cingulata

Popsán: Ameghino                                          Glyptodontidae

Výška: 1,3 m                                                  Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz