Poslední souvrství - Asijská a australská fauna před dopadem

20.02.2019 14:39

V minulé části projektu jsme mohli sledovat poslední dosud známé druhy neptačích dinosaurů, kteří se procházeli po oblastech Afriky, Indie a Madagaskaru. Z tohoto území nejsou účinky dopadu asteroidu Chicxulub dobře zmapované, mnoho údajů o této události dosud chybí, ale daleko lépe známe účinky drtivého střetu ze sousední Asie. Dnes největší kontinent světa byl tehdy velkou pevninskou deskou v jeho východní a střední části, jihovýchod tvořilo souostroví menších pevninských celků v subtropickém a tropickém pásu podél obratníků. Jak ukazují mnohé fosilie z oblastí Mongolska, Číny, východního Ruska, Jordánska i Arabského poloostrova.


Asie a Blízký východ

 • Oblasti, které jsou dnes severozápadem Jordánska poblíž města Russeifa, bývaly ve svrchní křídě ostrovem ve stále zmenšujícím se moři Tethys a zdejší voda i souš se hemžila zástupci mnohých skupin prehistorických obratlovců. Nálezy z blízkého fosfátového dolu poblíž města spadají do doby stupně maastrichtu, podle dostupných zdrojů se stáří zdejších sedimentů pohybuje mezi 70-66 miliony let a spadají do jordánského stratigrafického celku Balqa. Vědci odsud zatím popsali několik druhů kostnatých ryb a paryb, mimojiné se odsud podařilo získat i fosilie žraloků jako rodu Scapanorhynchus, Squalicorax, rejnoka rodu Rhombodus nebo masožravé ryby rodu Enchodus a ryb ze skupiny pyknodontů a úhořů.

 • Mořskou megafaunu oblasti doplňovaly ještě druhy mořských plazů, především mosasauridů. Největším z nich byl nejspíš Prognathodon giganteus, přední zdejší predátor o celkové délce do deseti metrů, po něm menší druhy jako Platecarpus, Globidens, Halisaurus a také dosud nepopsaný zástupce čeledi. Paleontologové také odkryli fosilie dvou druhů plesiosaurů, přinejmenším jeden z nich patří do čeledi elasmosauridů.

 • Fauna suchozemských živočichů zde nebyla zastoupena tak obsáhle, paleontologické nálezy ukázaly dva dosud nepopsané rody želv a také dvou zástupců krokodýlovitých plazů. Paleontolog David Martill a jeho kolegové ale publikovali roku 1996 studii, která se týkala nálezu prvního neptačího dinosaura z této oblasti. Pravděpodobně jde o jakéhosi nedeterminovaného ornitischiana, zdroje uvádějí, že je klasifikován jako Ornithopoda inter. Vzhledem ke geografické poloze by mohlo jít o nějakou ostrovní formu býložravce, který je vzdáleně evolučně příbuzný čeledi Rhabdodontidae a českému druhu Burianosaurus augustai (jde ale pouze o čistou spekulaci autora).

 • Ačkoliv tedy z Jordánska známe fosilie neptačích dinosaurů svrchní křídy, úžasnějším nálezem je jiná fosilie z této geologické formace. Její historie sahá již do roku 1943, kdy byl šedesát jedna centimetrů dlouhý fragment krčního obratle nalezen. Posléze byl zaslán do Francie, kde ho zkoumal francouzský vertebrátní paleontolog Camille Arambourg a posléze ho roku 1959 popsal jako druh Titanopteryx philadephiae. Poznal, že část obratle patří neznámému druhu obrovského pterosaura, roku 1987 přejmenovaného sovětským paleontologem Levem Něsovem na druh Arambourgiania philadelphiae (přechozí rodové jméno již bylo použito pro jistý druh mouchy).

Přibližná rekonstrukce gigantického ptakoještěra rodu Arambourgiania, který se svým druhem bojuje o kořist v podobě malého teropoda. Ačkoliv zatím neznáme žádné teropody pozdněkřídového Jordánska, o tomto obřím azdarchidovi víme a také víme, že šlo o jednoho z největších létajících živočichů všech dob. Kredit: Mark Witton

 • Tento gigantický ptakoještěr obýval oblast dnešního Jordánska* a pravděpodobně byl stejně nebezpečným lovcem jako rumunský Hatzegopteryx ze stejné doby, oproti němu ale mohl být výrazně větší, alespoň, co se týče velikosti rozpětí. Současné studie uvádějí, že se pohybovalo mezi sedmi až třinácti metry, což by z něj pravděpodobně činilo jednoho z největších létajících živočichů všech dob. Plachtil a přelétával nad oblastmi Jordánska a byl ekvivalentem jiných velkých azhdarchidů pozdní křídy, posouvá také geografický areál rozšíření těchto obřích živočichů ještě více na východ. Aktivně ale nejspíš lovil především na zemi, kde za pomocí dlouhého zobáku uchvacoval kořist a polykal ji vcelku.

 • Fosilie neptačích dinosaurů Blízkého východu a Arabského poloostrova jsou ještě známé z Ománu, geologické formace Al-Khod Conglomerate, a sousedního Jemenu, ze souvrství Mabdi. Výzkum a bližší diagnostika nalezeného materiálu ale zatím nebyla provedena a současná politicko-vojenská situace tohoto regionu je bohužel velmi nepřívětivá jakémukoli výzkumu.

 • Z jihozápadní oblasti dnešní Asie se přesuneme více na východ, do oblasti pouště Gobi, která je proslulá svými neptačími dinosaury z doby stupně kampán. Fosilie z Mongolska a provincie Vnitřní Mongolsko v Číně ukázaly ještě několik dalších rodů, které zasáhly ohromné přívaly prachu a vyvržených hornin po dopadu Chicxulubu, ty dorazily do této asi třináct tisíc kilometrů vzdálené oblasti zhruba během hodiny. Víme, že se této katastrofické události dožil primitivní tyranosaurid (či tyranosauroid) Alioramus, menší troodontid Borogovia, oviraptorosaurus Conchoraptor, primitivní ptáci Brodavis z příbuzenstva hesperornitidů a enantiornitní pták Gurilinya a obří terizinosauridní teropod Therizinosaurus.

 • V Číně ještě nějaký čas zůstaneme, fosilie neptačích dinosaurů z provincie Kuang-tung v jižní části Číny totiž představují velmi různorodou paletu druhů, které bychom asi nečekali. Soudobé objevy ale ukazují nečekanou biodiverzitu této oblasti. Nálezy posledních let prokázaly sedm různých druhů oviraptorosaurů (jeden z nejnovějších je Tongtianlong limosus nalezený ve velmi nepřirozené póze a popsaný teprve roku 2016), sauropoda druhu Gannansaurus sinensis a teropodů ze skupiny terizinosauridů a tyranosauridů (opět, Qianzhousaurus může být pokročilým tyranosauroidem), další exempláře jsou mláďata nějakého rodu hadrosaurida (dubijního rodu Microhadrosaurus).

 • Ve zdejších uloženinách převažují hlavně pískovce a jílovce, zdejší fosilie pravděpodobně vděčí za zachování rozsáhlým bažinatým oblastem a říčním deltám, které se tu dříve rozkládaly. Paleontologové odsud popsali také dva druhy želv (Jiangxichelys, Nanshiungchelys), prehistorického korovce druhu Chiangshia a primitivního ještěra druhu Tianyusaurus. Další nález představují čelisti primitivního krokodýla.

V pozdní křídě byli ornitomimosauři v Asii poměrně běžným jevem, ze souvrství Qiupa v provincii Che-nan známe například druh Qiupalong henanensis. Toto souvrství také představuje cenné okno do světa konce druhohor, obývali ho také tyranosauridi, dromeosauridi, ankylosauridi, oviraptorosauři, alvarezsauridi a také ornitopodi. I zde se tedy neptačí dinosauři dožili "hořkého konce". Kredit: Nobu Tamura

 • Přes provincii Che-nan a zdejší souvrství Qiupa se přeženeme stejně rychle jako přes slavnou oblast "dinosauřího města" Čučcheng, odkud také známe fosilie některých dinosaurů, které se datují do doby samotného konce křídy (Sinoceratops zhuchengensis). Na severu Číny, v provincii Chej-lung-ťiang, se nachází další významné dinosauří naleziště doby stupně maastricht nesoucí jméno souvrství Yuliangze. Stratigrafický celek spadající do doby středního až pozdního maastrichtu představil světu mnohé druhy neptačích dinosaurů z doby před 69-66 miliony let, jde především o četné druhy hadrosauridů a to především lambeosaurinů.

 • Ze souvrství známe zkameněliny jednoho velkého druhu tyranosaurida, podle některých palentologů by mohlo jít o zástupce rodu Tarbosaurus. Není do ale úplně jasné, teoreticky by mohlo jít i o jiný neznámý druh tyranosaurida a navíc se poslední spolehlivé pozůstatky tohoto teropoda datují do doby o dva miliony let mladší. Vedle něho se zde pohyboval i nějaký dosud nepopsaný ornitomimid (řazený jako prozatimní Ornithomimus sp.), ale hlavně velké množství hadrosauridů. Dosud se podařilo popsat na čtyři rody těchto býložravců, z nichž byl pravděpodobně největší Charonosaurus jiayinensis s váhou přesahující pět tun a délkou okolo deseti metrů.

 • Na toto souvrství je prakticky ekvivalentem ke geologické formaci Udurčukan v Amurské oblasti na druhém břehu řeky Amur v Rusku. Uloženiny slepenců, písku a sladkovodních sedimentů jsou zhruba stejného stáří jako slavná americká souvrství Hell Creek nebo Lance, ačkoliv se dnes předpokládá, že jsou mírně starší a to asi o půl milionu let, a tedy zhruba 67-66 milionů let. Ve zdejších vrstvách vědci nalezli fosilie želv, teropodních dinosaurů (včetně tyranosauridů), somfospondylních sauropodů (Arkharavia) a široce zastoupených hadrosauridů. Rody Olorotitan Amurosaurus navíc opět představují lambeosauriny a jejich počty jsou vyrovnané se saurolofiny (rody Kerberosaurus a Kundurosaurus).

 • Podle belgického paleontologa Pascala Godefroita, který působil v obou souvrstvích, jde o docela zajímavý jev. Na severoamerickém kontinentě dosud nemáme k dispozici žádné fosilie lambeosaurinů této doby, Godefroit poukazuje na to, že zdejší ekosystémy mohly být něco jako skvělé refugium pro tyto býložravce, zatímco v Severní Americe vymizeli pod větším nátlakem saurolofinů. Pokud to je pravda, což je velmi reálné, tak oblasti Dálného východu jsou pro paleontology nové generace daleko zajímavějším místem než dříve.

 • Rozsáhlý výzkum souvrství Kakanaut v Čukotském autonomním okruhu na samém východě Ruska navíc ukázalo přítomnost těchto dinosaurů za polárním kruhem, výzkumy ukázaly, že se zde vyskytoval i jistý nodosaurid snad patřící do rodu Edmontonia. Jak nám nálezy předložily, evoluce neptačích dinosaurů se zde nezastavila ani v mrazivých teplotách, které zde panovaly.

Austrálie a Nový Zéland

 • Byť skromně, tak přesto známe fosilie neptačích dinosaurů i z nádherného ostrovího státu Nový Zéland poblíž východních břehů daleko větší Austrálie. Ačkoliv žádný zdejší taxon nebyl ještě formálně popsán, víme o zhruba pěti různých druzích dinosaurů z těchto míst z doby dopadu. Dlouhá doba výzkumu zdejších sedimentů ukázala vlastně docela rozmanité ekosystémy ostrovních živočišných forem a především mnoha druhů mořských plazů, jako v Jordánsku opět převážně mosasauridů.

 • Vyskytovali se zde masožraví predátoři druhů Liodon a již zmíněný prognatodont, vedle nich se mořským dnem pohybovali pilouni rodu Onchopristis. Nálezy z doby před dopadem ještě prokázaly, že se zde vyskytoval dlouhokrký elasmosaurid Kaiwhekea a možná také zástupci obřího severoamerického mosasaurida rodu Tylosaurus. Vedle nich zde byly nalezeny i fosilie malého plaza rodu Pontosaurus, na souši pobíhal jeho vzdálený příbuzný haterie, endemičtí plazi dnes pro oba ostrovy typičtí. Paleontologické nálezy představují ještě jednu pažní kost blíže nespecifikovaného ptakoještěra, možná anhangeurida z příbuzenstva australského rodu Mythunga. Podle všeho odsud pochází i nález nějakého druhu azhdarchida.

 • Neptačí dinosauři jsou ale z oblasti Severního ostrova překvapivě hojní, ať už v počtu jednotlivých rodů, tak v zastoupení skupin. Paleontologie odsud zná žebro a obratel titanosaura, pravděpodobně bazálního člena skupiny. Bližší diagnostický materiál tohoto rodu ale nemáme, proto se mu zatím nedostalo popisu.

 • O něco slibněji vypadají nalezené fragmenty zástupce skupiny Ankylosauria, dostupné údaje uvádějí, že by se mohlo jednat o příbuzného rodů Minmi a Kunbarrasaurus nebo neznámého nodosaurida. Právě tento živočich také pravděpodobně zanechal stopy připisované tyreoforanům. Vedle něho se zde vyskytoval i jistý menší ornitopod, možná zástupce skupiny Elasmaria a tedy vzdálený příbuzný patagonských a antarktických rodů Talenkauen, Gasparinisaurus nebo Morrosaurus.

Pokud by skutečně byl teropod Joan Wiffenové megaraptoridem, pravděpodobně by mohl působit nějak takto. Soudobé výzkumy a vykopávky ukázaly také existenci dalšího druhu teropoda, možná příbuzného rodu, na území západní Austrálie, v souvrství Miria. I zde nález doprovázela další fosilie, která by snad mohla patřit azhdarchidnímu ptakoještěrovi. Kredit: Joel Field, převzato z Wikipedie

 • Rozmanité fosilní nálezy představily světu také dva druhy teropodních dinosaurů. Jeden z nich přitom mohl dosahovat i osmimetrové až desetimetrové délky, o čemž by svědčila značná velikost nalezeného prstního článku srovnatelná s rodem Allosaurus. O tomto masožravci, který pravděpodobně náleží k abelisauroidům nebo alosauroidům či primitivním tetanuranům, ale zatím mnoho nevíme. Lépe znám je jiný zdejší teropod, jelikož nebyl ještě formálně popsán, tak se mu přezdívá "teropod Joan Wiffenové". Tato novozélandská dáma byla amatérskou paleontoložkou, která objevila první dinosauří fosilie** na Novém Zélandu a tou úplně první byl ocasní obratel právě tohoto teropoda. Předpokládá se, že šlo o zvíře dlouhé asi čtyři až pět metrů, mohlo vážit mezi čtvrt až půl tunou. Ačkoliv se původně řadil mezi megalosauroidy, později byl reklasifikován jako Theropoda inter. a následně se začalo předpokládat, zda nešlo o alosauroida nebo megaraptorida, kupříkladu blízkého příbuzného rodu Australovenator. Obě možnosti jsou v tomto směru relevantní.

 • Neptačí dinosauři Nového Zélandu jsou známí především ze Severního ostrova, odtud také pocházejí fosilie této skupiny z konce křídy. Již zmíněná Joan Wiffenová (1922-2009) prováděla své výzkumy hlavně v okolí Maungataniwha, což v maorštině znamená "hora příšer". Dnes toto území spadá do geologické formace Tahora, ale zdá se, že Maorové už dlouhý čas věděli o zdejších fosiliích křídových monster. Pískovce a prachovce spolu se slepenci také naznačují rozsáhlému zvedání mořské hladiny v době pozdní křídy. Ohromné vlny tsunami po dopadu smrtícího asteroidu ale tuto oblast, jako jednu z mála, nezasáhly.

Ačkoliv se to nemusí zdát a nemusí to být zřejmé na první pohled, neptačí dinosauři se konce křídy ve velmi hojných počtech dožili i v Asii a Austrálii. Ztracené ekosystémy konce druhohor ale stále potřebují pečlivý a rozsáhlý výzkum, který by o jejich obyvatelích zjistil víc. Za svou osobu doufám, že tento příspěvěk byl pro čtení a zpracování daleko příjemnější než ten přechozí. V další části, pravděpodobně poslední nebo předposlední, se zaměříme na neptačí dinosaury Jižní Ameriky a případně i Antarktidy.

...

*roku 2016 publikovali američtí paleontologové studii, která zařazuje krční obratel ze souvrství Coon Creek v Tennesee jako zástupce tohoto rodu

**posléze objevila většinu výše jmenovaných fosilií neptačích dinosaurů Nového Zélandu

Poslední souvrství - Asijská a australská fauna před dopadem

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz