Pristerognathus

23.03.2017 18:36


V končinách jižní afriky se v době středního permu objevilo velké spektrum nových živočišných druhů, které převzaly místo po zmizelých starších typech synapsidů jako edafosaurů nebo velkých typech členovců. Jedním z nejzajímavějších predátorů, kteří v této oblasti žili, je Pristerognathus. Tento živočich patřil k hbitým lovcům, kteří se specializovali na lov ostatních synapsidů (např. tapinocephalidů) či nejstarších typů pareiasauridů (k nimž patřili v oblasti jižní afriky Bradysaurus a Embrithosaurus), ale hlavně menších terapsidů a ještěrovitých milleritidů, příležitostně k ožírání mršin vyplavených obojživelníků. K jejich zdolání tomuto lovci stačilo rychlé a hlavně velice obratné tělo a hlavně velké špičáky, jež byly uloženy v přední části čelistí. Když toto zvíře čelist zavřalo, tak tyto zuby vyčnívaly. Je to tedy další evoluční trend, který například sdíleli také gorgonopsidi, machairodonti nebo kynodonti. Lebka sama osobě byla velká, dosahovala délky okolo 25 cm, a prostorná s velkými "okny", které se nacházely za očima a umožňovaly úchyt silných žvýkacích svalů. Tělo pak bylo velké asi jako psí, dosahovalo délky okolo 1,5-2 m. Vzhledem k tomu, že se tento živočich pohyboval v zalesněných oblastech, se u něj dá předpokládat krycí zbarvení, které se hodilo do hry světla a stínu při pohybu pod korunami stromů.

Vzhledem k menší stavbě těla se dá předpokládat, že se pristerognathus sdružoval do menších smeček, pokud chtěl ulovit výše zmíněnou velkou kořist.

Naleziště: Jižní Afrika                                                                                 Prostředí: Lesy v okolí řek

Druhy: P. polyodon (typ.), P. vanderbyli, P. baini, P. peyeri ?                           Váha: okolo 30-45 kg

Strava: Menší terapsidi, milleritidi, mršiny, případně větší plazi                         Význam: "Řezací čelist" podle velkých špičáků

Doba: stupeň Capitanian (Pristerognathus Assemble Zone), před 263-259 mil. l. Sok: Příbuzní, temnospondylové, gorgonopsidi

Délka: okolo 1,7- 2 m                                                                                 Zařazení: Synapsida, Therapsida, Therocephalia,

Popsán: Seeley, 1895                                                                                Scylacosauridae

Výška: okolo 50 cm                                                                                  Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz