Promissum

24.07.2017 15:40


Po více jak 150 let představovala skupina konodontů jednu z největších paleontologických a zoologických hádanek. Tito povětšinou malí tvorové totiž byli známí pouze z nálezů malých kónických zoubků, které měly stáří od 510-201 milionů let, tvořených fofsorečnanem vápenatým. Jedním z prvních, u kterých byla známa podoba, byl jihoafrický rod Promissum, jež byl obyvatelem poměrně studených moří na okraji ordovické Gondwany. Toto zvíře bylo převážně požíračem zbytků ze dna a menšíchtvorů, kteří plavali v jeho blízkosti. K vidění v temných hlubinách jižních moří ochlazovaných nově utvořenými pevninskými ledovci mu sloužily velké a po stranách lebky položené oči. Jeho malé zoubky, které jsou většinou zachovány jako mineralizované, byly uloženy v malé tlamě, která vytvářela dojem prodlouženého rypce před očima. Ovšem tlama a zuby byly značně primitivní. Tělo bylo hadovité a bez ploutví, jedinnou vyjímkou byla nízká ocasní ploutev s ploutevním lemem. Podle vědců byl tento živočich vyvíjet i větší rychlost, ale nedokázal plavat tak efektivně jako dnešní úhoři, ikdyž na první pohled je připomínal. Jednalo se také o velmi velkého zástupce konodontů, délka dospělých jedinců dosahovala zhruba 40 cm.

Promissum patří k nejzachovalejším druhům konodontů vůbec. Jeho první fosílie, představující několik desítek jedinců, byly nalezeny roku 1994 na lokalitě Soom shale v Jižní africe. Po skotských exemplářích karbonského stáří představoval jednoho z nejzachovalejších konodontů, kteří kdy byli nalezeni. Na kostře byly patrny i úpony svalů a celkový tvar, což ještě více pomohlo při zkoumání jejich fyziologie.

Naleziště: Jižní afrika                                                Prostředí: Chladná šelfová moře

Druh: P. pulchrum                                                    Váha: okolo 500-1000 g

Strava: Zbytky z mořského dna, mikroskopičtí tvorové   Význam: ?

Doba: stupeň Katian až Hirnantian, před 450-443 mil. l. Sok: Mořstí predátoři

Délky: 40 cm                                                            Zařazení: Chordata, Vertebrata, Conodonta,

Popsán: Gabbott, Aldrich a Theron, 1995                    Euconodonta, Prioniodontida, Balognathidae

Výška: okolo 5 cm                                                   Synonyma: Žádná

Kontakt

Prehistoric World kabat.martin100@seznam.cz